สายการบินไทยสมายล์ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก IOSA 
(THAI Smile Granted IOSA Certificate for Global Safety) 

ฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือ IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ตอกย้ำการจัดการมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี เนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ พร้อมด้วย อภิธัช ลิมปิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการ ศิริขวัญ ทรงสิทธิโชค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและตราผลิตภัณฑ์ สัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สายการบินไทยสมายล์

Recently, Mr. Chatchai Panyoo (center), Acting Chief Executive Officer of THAI Smile Airways, celebrated Thai SMILE’s meeting the International Air Transport Association global safety standards.

The certificate for IATA Operational Safety Audit, or IOSA, is confirmation of THAI Smile’s commitment to effective enforcement of international safety rules.

Executives and crew at the THAI Smile head office gathered to celebrate.

From left: Ms. Juthamas Plungsuchon, Cabin Crew; Ms. Sirikwan Songsittichok, Director of Branding and Marketing Communications; Mrs. Nednapang Teeravas, Chief Customer Service Officer; Mr. Chatchai Panyoo, Acting Chief Executive Officer; Mr. Apitat Limpisvasti,
Chief Operations Officer; Mr. Sunchan Sathapornwutthikun, Director of In-Flight Services; and Ms. Kanyachat Fonmanee, Cabin Crew.