เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 – สระแก้ว 
14th Pang Sida Butterfly Festival – Sa Kaew
第14届邦史那观蝴蝶节/沙缴
วันนี้-13 สิงหาคม 2562, Today-August 31, 2019, 今日-2019年8月31日

พบกับกิจกรรมสำหรับคนรักธรรมชิต และหลงใหลความสวยงามของปีกผีเสื้อใน ‘เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา’ ซึ่งมีเหล่าผีเสื้อมากกว่า 500 สายพันธุ์โบยบินให้ได้ชื่นชมอย่างละลานตา พร้อมให้ออกเดินทางไปชมกันได้แล้ว ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

You will see more than 500 species of butterflies in the festival at Pang Sida National Park during August from 09.00am-02.00pm.

关爱大自然及赏蝴蝶的活动,具有500多蝴蝶种类眩目的跃飞让您来观赏,活动于邦史那国家公园举办,活动时间8月份每天09.00-14.00。