งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 18 – นครราชสีมา
(18th Chrysanthemum in the Mist – Nakhon Ratchasima)
第18届中之菊花/呵
13-23
กุมภาพันธ์ 2563 / 13-23 February 2020 / 2020213-23

สำหรบผู้ชื่นชอบการถ่ายรูปกับมวลหมู่ดอกไม้ ต้องแวะมางานเบญจมาศบานในม่านหมอก งานประจำปีของชาววังน้ำเขียวที่อวดโฉมดอกเบญจมาศหลากสีสัน ภายในงานมีซุ้มอุโมงค์เบญจมาศหลากสีสัน ภายในงานมีซุ้มอุโมงค์เบญจมาศ รวมถึงดอกไม้เมืองหนาวหลายชนิดให้ชื่นชม พร้อมช้อปปิ้งสินค้าโอทอปและสินค้าเกษตรกรท้องถิ่น โดยงานจัดขึ้นที่แปลงสาธิตข้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

Those who love taking pictures with flowers should visit this chrysanthemum festival annually held to show colourful flowers of Wang Nam Khiao, such as a chrysanthemum arch and temperate flowers. A variety of OTOP products and fresh produce from local farms are also sold there. Location: the demonstration plot beside Thai Samakkhi Subdistrict Administration Organisation, Wang Nam Khiao District.

该年度节于旺南胶县泰萨玛克镇管理组织旁的示范园举办,来欣赏争奇斗艳的绽放花朵、菊花隧道和各种温带花卉,并选购一乡一品商品和当地农业产品。