ร่มบ่อสร้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 – เชียงใหม่
(1st Rom Bo Sang Mini Marathon – Chiang Mai)
第一届博桑村迷你拉松/

18 มกราคม 2563 / 18 January 2020 / 2020118

การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง รวมทั้งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายให้กับศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

The charity run is organised to support activities of the Elderly and Disability Development Centre Tabon Ton Pao, San Kamphaeng District and to purchase rehabilitation equipment for the Elderly and Disability Promotion and Rehabilitation Centre. The event will also help promote the image of tourism in the handicraft village of Chiang Mai to be known throughout the world.

该慈善跑赛活动是为了筹款支持山甘烹区老年人和残疾人生活质量康复和发展中心,同时促进清迈手工业乡村旅游形象走向世界。