เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 / เชียงใหม่
Bo Sang Handmade Umbrellas and Handicraft Festival, 36th edition / Chiang Mai
第36届讪甘烹县手工艺品及博桑伞节/清迈
18 – 20 มกราคม 2562 / 18-20 January 2018 / 2019年1月18日-20日

ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแห่งสีสันและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างจากขบวนแห่รถประดับร่ม นางงามขี่รถถีบกางจ้อง พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม เลือกซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของหัตถกรรมอันวิจิตรกับนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง

The festival is a kaleidoscope of colour with lots of things to see and do: Bo Sang Umbrella Museum, cultural performances, lots of OTOP products for purchase and an exhibition chronicling the history of Bo Sang’s handicraft history. Don’t miss the procession of magnificent, lavishly decorated floats, each with a beauty perched atop.

瞩目于博桑伞的独特多彩花样,观赏花车旅行和文化表演,选购OTOP一乡一特产产品,与博桑伞展览和博物馆了解精致手工艺术之来源。