งานแกะสลักเทียน ศิลปะแห่งความศรัทธา (Candle Carving: Art, Faith and Tradition)
乌汶蜡烛节雕刻作品,佛教信仰之艺术

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งพุทธศาสนา มีงานประจำปียิ่งใหญ่โด่งดังทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี แต่ละปีจะมีผลงานแกะสลักต้นเทียนอลังการจากหลากหลายตัวแทนและสถาบันเข้าร่วมแห่แหนอย่างเอิกเกริก

WORDS: PIYALAK NAKAYODHIN
PHOTOS: KRITTHAPOL

สำหรับปีนี้ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เข้าร่วมแสดงพลังความศรัทธาด้วยการแกะสลักอย่างงามวิจิตร ในนามของวัดแสนสุขเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีส่วนร่วมอัญเชิญเทียนพระราชทานมาร่วมงานแห่เป็นปีที่ 4 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ธวัชชัย พันธ์นิกุล สนับสนุนนักศึกษาเต็มที่ให้ได้ลงมือเป็นช่างใหญ่แกะสลักเทียนพรรษา เพื่อสร้างและพัฒนาคนให้มีฝีมือ พร้อมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่คนโบราณใช้ขี้ผึ้งทำเทียนเล่มเล็กๆ มัดรวมกันเป็นเทียนเล่มใหญ่ ให้ช่างฝีมือแกะสลักเป็นลวดลายไทย แล้วนำต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนแห่ บอกเล่าพุทธประวัติ จนเป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สืบทอดมานับร้อยปี โดยเฉพาะที่อุบลราชธานี ถือเป็นงานใหญ่แสดงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ยังคงรูปแบบการทำเทียนประเพณีนิยมเรื่องราวพุทธศาสนาแฝงปริศนาธรรม และบรรจงแกะสลักลวดลายอีสานดั้งเดิมถ่ายทอดจิตวิญญาณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวอุบลฯ ไว้อย่างงดงาม

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี บรรดาเทศบาล อำเภอ วัดต่างๆ จะส่งขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตร เข้าร่วมประกวดและเดินขบวนแห่โดยมีนางรำฟ้อนรำประกอบขบวนสวยงามไปยังทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุบลฯ ซึ่งรถบรรทุกต้นเทียนจะจอดรวมกันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม รวมถึงคณะกรรมการที่มาตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษา ซึ่งจำแนกเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็กประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม โดยพิจารณาที่องค์ประกอบทั้งหมด เช่น การออกแบบรูปทรงและสัดส่วนต้นเทียนและฐาน ความคิดสร้างสรรค์ ลวดลาย ความประณีตงดงาม การตกแต่งประดับรถต้นเทียน การสื่อความหมายทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของเมืองอุบลฯ

สำหรับขั้นตอนการแกะสลักต้นเทียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 5 คน นำโดยอัฐกร แก้วหาวงศ์ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์สุระชาติ พละศักดิ์ เริ่มจากนำเทียนขี้ผึ้ง เทียนพาราฟิน รวมถึงเทียนของปีที่แล้วหมุนเวียนใช้ใหม่ มาต้มละลายแล้วกรองผ่านตะแกรงลวดหรือผ้าขาวบาง เทลงถาด ทิ้งไว้ให้จับตัวแล้วตัดเป็นแผ่นๆ นำมาโอบตามรูปทรง แล้วจึงแกะสลักตามแนวคิดที่มีการร่างแบบ วางตัวละคร วางองค์ประกอบ จากนั้นขยายแบบเท่าจริง นำเหล็กมาวางตามโครงสร้างที่ขึ้นโครงมัดตาข่ายใยมะพร้าวเพื่อลดน้ำหนัก ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าวแล้วโบกหรือพอกเป็นหุ่น ก่อนใช้แผ่นเทียนมาโอบไปตามรูปทรง ตกแต่งรอยต่อ แล้วแกะลวดลายไล่ไปทีละจุดๆ จนเสร็จสิ้น พร้อมตกแต่งประดับโดยรอบต้นเทียนก่อนถึงวันแห่

โดยในปีนี้ต้นเทียนพรรษาวัดแสนสุข ได้นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนาจากพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วยพระอินทร์เกรงจะมีคนไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดรและพระเวสสันดรก็จะให้เหมือนอย่างที่ให้ 2 กุมารแก่ชูชก จึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์เข้าไปขอพระนางมัทรี และพระเวสสันดรก็ได้ประทานให้ แต่พราหมณ์ถวายพระนางคืนเพื่อให้ปรนนิบัติพระเวสสันดรต่อไป แล้วกลับร่างเป็นพระอินทร์ ซึ่งให้ข้อคิดเรื่องการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุตรและภรรยา

ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาดังกล่าวและได้รับโอกาสจากครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จึงตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอย่างประณีต ปรากฏเป็นศิลปะอันงดงาม โดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงสืบทอดอาชีพช่างแกะสลักเทียนเท่านั้น หากยังเป็นการสานประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไปด้วย

  • งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีนี้ ภายใต้ชื่องาน ‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’ จัดขึ้นวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช โดยมีพิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  • ในโอกาสเดียวกัน ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปะราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถนนพรหมราช

Candle Carving: Art, Faith and Tradition

Ubon Ratchathani in Thailand’s Northeast Organises the Candle Festival in July every year, showcasing the traditional skills of carving huge candles.

The century-old Candle Festival which dates back to the Sukhothai period has been adopted by Ubon Ratchathani residents and eventually become a symbolic ceremony of the province.

During Khao Pansa or Buddhist Lent every year, several sectors send their candle processions to participate in the festival which attracts tourists and local celebrants. Candles are creatively carved with different designs and patterns, reflecting Buddhism, culture, local tradition and Ubon Ratchathani identity.

THAI Smile has sponsored the candle procession in the festival for the 4th year. This year is the 1st time the students of Ubonratchathani Vocational College, who won the International Snow Sculpture Competition in Harbin, China, are supported by Director Thawatchai Punnikul to develop their artistic ability in candle carving. The group of 5 students led by Atthakorn Kaewhawong elaborately create a giant wax sculpture under the close supervision of their mentor Surachat Palasak. The sculpture depicts the story of one of the Buddha’s past life as a compassionate prince, Vessantara.

It was faith in Buddhism that inspired the carvers to meticulously hand-crafted a unique, carved candle which has become an outstanding work of art. The new generation is seriously pursing the age-old craftsmanship to ensure that the valuable tradition is well preserved.

 

  • The Candle Festival, themed ‘118 Years: Candles in Honour of the Monarch’ this year, is held on July 12-17, 2019 at Thung Sri Muang, Upparat Road. The Candle Parade is on July 17.
  • The public is welcome to an art exhibition at Ratchathani Sriwanalai Gallery on the campus of Ubonratchathani Vocational College, Promrat Road.

乌汶蜡烛节雕刻作品,佛教信仰之艺术

佛教圣地之乌汶,每年7间的盛大守夏节巡烛游行闻名遐迩,每年将有来自各个机关单位带观的蜡烛雕刻作品来参加。

今年,泰国微笑航空已第4届恭请国王恩赐的御蜡烛来参加游行,并支持了曾获中国哈尔滨国际冰雕比赛奖品的乌汶职业技术学院团队首次代表汕苏寺参加蜡烛节。

素可泰时代,在守夏节,人们会将小蜡烛绑在一起献给寺院,到后来就改变铸造大型蜡烛,雕刻花样,组成蜡烛游行,从而传承下来的蜡烛节。乌汶蜡烛节作为盛大节日,呈现当地独特的特征,传达佛教故事和泰国优美文化。

守夏节期间,各个市政府及寺院将带精美蜡烛雕刻作品参加比赛和游行,蜡烛游行将前往乌汶市中心吞史明广场集合,蜡烛比赛通过考虑作品的各方面如设计、创意性、佛教文化及乌汶当地特性的特征等来决定比赛。

对于乌汶职业技术学院美术系的雕刻程序,他们将蜂蜡蜡烛、石蜡蜡烛和在去年节日用过的蜡烛循环使用,将钢材组织成桁架,再将椰子纤维网绑在结构中,之后使用石膏与椰子纤维混合涂抹,再用蜡烛片封闭结构,最后再进行雕刻和装饰。他们的作品概念讲述了第10卷《太子须达拿经》,即太子须达拿,乐善好施,甚至施舍子女和妻子,也无怨无悔,呈现了佛教里施舍的精神。

鉴于对佛教的浓厚信仰,乌汶职业技术学院的学生团队亦尽心尽力创造出守夏蜡烛的雕刻作品,从而让蜡烛雕刻工匠和泰国优美之传统节日传承下去。

 

  • 今年守夏蜡烛节第118年守夏节巡烛仪式于12日-17日在乌汶吞史明广场举办,节日开幕仪式和蜡烛游行在7月17日进行。
  • 游客也可以前往乌汶职业技术学院的艺术楼参观艺术展。