118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน / อุบลราชธานี
(Candle Festival, 118th Anniversary in Honour of Thailand’s Monarch / Ubon Ratchathani)
118年守夏节巡烛仪式/
12-17
กรกฎาคม 2562 / July 12-17, 2019 / 2019712-17

ชวนชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่แห่งปีของชาวอุบลฯ ที่อลังการด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาสุดตระการตาและความวิจิตรของงานศิลป์แบบไทยๆ ที่มีพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยในปีนี้จัดภายใต้ชื่องาน ‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

The annual festival is one of the much-awaited festivities for Ubon Ratchathani people a procession of artistically-crafted candles, inspired by Buddhist teachings, moves along major streets. The main venue is Thung Sri Muang in the town centre.

到乌汶吞史明广场参加乌汶守夏节巡烛仪式,见证宏观蜡烛游行和泰国精美佛教艺术作品,节日里还有各种活动呼唤游客前往体验。