เสน่ห์สตูลและงานกาชาดประจำปี 2562 – สตูล
(Charming Satun and Red Cross Fair – Satun)
2019
年沙敦之魅力及十字/沙敦
6-15
มิถุนายน 2562 / June 6-15, 2019 / 20196615

เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสตูล ทั้งธรรมชาติที่ยังคงความสวยสดงดงามและวิถีชุมชนของคนสตูล ในงานเสน่ห์สตูลและงานกาชาด ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการจำลองวิถีชุมชน
พหุวัฒนธรรมของชาวสตูล การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย มหกรรมอาหาร และอีกหลากหลายกิจกรรม ณ บริเวณสนามบินเก่า จังหวัดสตูล

Satun in southern Thailand has attracted travellers with its natural beauty and multi-cultural way of life. interesting activities in the festival include a display of community lifestyles, art and cultural performances, musical entertainment, food galore and many more. It is held at Satun’s old airport ground.

呼唤大家来感受沙敦的自然风光和当地人民生活之魅力,节日里,游客可观看当地人的生活方式、沙敦多样文化、文化艺术表演、美食节等活动。节日于沙敦旧机场举办。