นิทรรศการเสน่ห์ธรรมชาติ กรุงเทพฯ
Delightful Nature Exhibition – Bangkok
大自然之魅力展/曼谷
26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 / 26 April – 14 May 2019 / 2019年4月26 -5月14日

นิทรรศการจิตรกรรม ผลงานโดย สาโรจน์ อนันตอวยพร ผู้ต้องมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติจนต้องถ่ายทอดเสน่ห์อันเย้ายวนของธรรมชาติออกมาผ่านฝีแปรง จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดติดตามได้ที่ B: Chamchuri Art Gallery

The exhibition features paintings by Saroj Anantaauoyporn who was inspired by the charms of nature so much so that he wanted to convey its beauty through his fine brush strokes. The exhibition is on view at Exhibition Room 2 on the 1st floor of Chulalongkorn University’s Charmchuri Art Gallery. For more info, visit FB: Charmchuri Art Gallery.

由萨柔特·阿楠搭诶蓬艺术家创造的传达大自然之魅力之绘画展,展览于朱拉隆功大学查楚里艺术楼第一和第二展览室举办。详情请至  FB : Chamchuri Art Gallery查询。