อลังการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ อุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงาม

(Elaborate Candle Procession in Ubon Ratchathani)

WORDS: SUPATTRA SOOKSAWUD

PHOTOS: CHATON CHOKPATTARA

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาอันขึ้นชื่อลือชาที่สุดในประเทศ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยปี 2562 นี้ ยิ่งเลิศล้ำอลังการด้วยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจากตัวแทนและสถาบันต่างๆ มากมาย สร้างความตราตรึงใจให้กับทุกผู้คน ในโอกาสเดียวกัน ยังเป็นปีที่ ‘สายการบินไทยสมายล์’ ได้มีส่วนร่วมในการอัญเชิญเทียนพระราชทานมาร่วมงานประเพณีเป็นครั้งที่ 4 พร้อมกับสนับสนุนทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการแสดงพลังความศรัทธาแกะสลักเทียนพรรษาอย่างงดงามในนาม ‘วัดแสนสุข’ เพื่อร่วมขบวนแห่เป็นครั้งแรก ท่ามกลางขบวนแห่อันวิจิตรตระการตาสมแห่งคุณค่าในการสืบสานงานประเพณีนี้มาอย่างยาวนาน

ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของ ‘วัดแสนสุข’ ฝีมือแกะสลักอย่างประณีตบรรจง โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีนสะท้อนเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วยข้อคิดการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่าง Wat Saen Suk’s procession of Phansa candles carved by students of Ubonratchathani Vocational College. The students earlier won an award in the International Snow Sculpture Competition in Harbin, China. The candle procession tells the story of the 10th part of Vessantara Jataka (the 10th birth tale of the Buddha) which conveys a philosophy of giving.

ต้นเทียนพรรษาตามส่วนต่างๆ ของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ‘วัดแสนสุข’ แสดงถึงฝีมือการแกะสลักอันละเอียดลออ เน้นเอกลักษณ์ของผลงานประเภทแกะสลัก จนทำให้ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

Details of the Phansa candles of Wat Saen reflecting elaborate and unique carving skills. The carving team won the 2nd prize in the Phansa Candle Contest (small candles category).

ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษานำโดยขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน

The Phansa candle procession led by royally-bestowed candles.

สาวงามตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมงานในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาครั้งนี้ด้วย

Girls representing Ubon Ratchathani and ASEAN Economic Community in this year’s candle procession.

ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการทุกขบวน

This year’s Phansa candle procession

ส่วนหนึ่งของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจากตัวแทนและสถาบันต่างๆ ล้วนแสดงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ยังคงรูปแบบประเพณีนิยม สะท้อนเรื่องราวพุทธศาสนาแฝงปริศนาธรรม และบรรจงแกะสลักลวดลายอีสานดั้งเดิม ถ่ายทอดจิตวิญญาณ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเมืองอุบลราชธานี ไว้อย่างงาม

The Phansa candle procession of various agencies and institutes represents community’s unique traditions. The intricately carved candles with traditional motifs of the northeastern region render Buddhist philosophy and show the strong spirits, lifestyle and culture of Ubon Ratchathani people.