เยือนมัณฑะเลย์ ดินแดนพระมหามัยมุนี (Face-Washing Ceremony for Mahamuni Buddha Image) 
马哈木尼神圣的洗佛面仪式令人叹为观止的信仰力量
ร่วมพิธีกรรมล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์

เหตุผลที่ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวและตั้งใจมายังเมืองมัณฑะเลย์ นอกจากมุ่งหมายจะสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของเมืองให้จุใจแล้ว การเดินตามรอยศรัทธาเพื่อมาสักการะร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด หนึ่งในห้าของสหพันธรัฐเมียนมา เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เช่นกัน

คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่องทองสำริดปางมารวิชัยทรงเครื่อง องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 6.5 ตัน (6,500 กิโลกรัม) มีความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดสูงประมาณ 3.82 เมตร และความกว้าง 2.9 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่งเมืองธรรมวดี แคว้นยะไข่ ซึ่งทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้า

ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านานตั้งแต่อดีตกาลของพระมหามัยมุนีนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย ในทุกวัน ทุกเช้าตรู่ ทั้งชาวเมียนมาในท้องถิ่นและผู้ที่เดินทางจากต่างเมือง จำนวน นับร้อยนับพันต่างพร้อมใจกันมาเคารพสักการะกราบไหว้พระมหามัยมุนี โดยชาว เมียนมาเองเชื่อว่า พระพุทธเจ้านั้นได้ประทานลมหายใจศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่พระวรกายพระมหามัยมุนี ทำให้พระมหามัยมุนีเสมือนหนึ่งตัวแทนของพระพุทธองค์ที่ยังคงมีชีวิต

และด้วยเหตุผลนี้เองถือเป็นต้นกำเนิดของพิธีล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ สานต่อไปยังพิธีกรรมปิดทองคำเปลวที่องค์พระมหามัยมุนี โดยพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีนี้ และเมื่อองค์พระมีการปิดทองทับลงไปทุกวัน ทำให้ทองคำเปลวนั้นจึงค่อยๆ หนาและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ว่ากันว่ามีความหนามากถึงขนาดที่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสขึ้นไปปิดทองแล้ว จะสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่มของทองคำเปลวที่ถูกปิดทับกันอยู่หลายชั้น จนเป็นที่มาที่ใครๆ เรียกพระพุทธรูปหล่อพระมหามัยมุนี อีกชื่อหนึ่งว่า พระเจ้าเนื้อนิ่ม

ประเพณีขั้นตอนการกราบไหว้พระมหามัยมุนี เริ่มต้นด้วยการล้างพระพักตร์ถวายทุกเช้าในเวลาประมาณตีสี่ โดยพระมหาเถระจะล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมานั้นเช็ดจนแห้งสนิท จะเห็นได้ว่าท่านใช้ผ้าหลายผืนทีเดียว เนื่องจากทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธี ได้ฝากและส่งผ้าถวาย ขอให้ผู้ทำพิธีช่วยนำไปเช็ดพระพักตร์องค์พระมหามัยมุนีเพื่อจะได้นำกลับบานไปสักการะบูชาไว้เป็นสิริมงคลต่อไป

เหตุเพราะองค์พระมหามัยมุนีเป็นดั่งพระพุทธรูปแห่งความศรัทธา ในแต่ละวันชาวเมียนมาจึงเดินทางมาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก และหากตรงกับวันหยุดก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาติอื่นๆ และนักท่องเที่ยวต่างศาสนาต่างพากันหลั่งไหลมาร่วมและชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเช่นกัน

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้นับเป็นกุศโลบายอันแยบยลอย่างยิ่งที่ยังคงความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทรงพลังอันยิ่งใหญ่ และผลักดันให้มนุษย์ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและมีความหมายสืบต่อไป

Face-Washing Ceremony for Mahamuni Buddha Image
A Sacred Daily Ritual Revealing the Power of Great Faith

The Mahamuni Buddha Temple is a Buddhist temple and major pilgrimage site, located southwest of Mandalay. The Mahamuni Buddha image (literal meaning: The Great Sage) is deified in this temple, and originally built in B.E. 688 by King Sanda Thuriya of Dhammavadee city. After casting the Great Image, the Buddha breathed upon it, and thereafter the image became the exact likeness of the Mahamuni. It is highly venerated in Burma and central to many people’s lives, as it is seen as an expression of representing the Buddha’s life.

It one of the greatest pilgrimage sites for locals and Buddhists around the world. Hundreds of people come here as early as 4am to participate in this daily ritual, which starts with a senior monk entering the sanctum and performing the formal face-washing with a succession of fresh towels offered by devotees. He then cleans the Manhamuni’s teeth with a large brush. After the ceremony is complete the used towels are returned to the devotes who keep them with reverence in their home shrines.

Gold leaves are regularly applied to the face of the Mahamuni Buddha by devotees Consequent to the frequent application of golf leaves, the coating has become very soft. Thus the Buddha Image also carries the name “Soft Buddha”.

The power of great faith in Lord Buddha’s teachings can be witnessed from this sacred ritual guiding devotees to lead an honest and meaningful life.

马哈木尼神圣的洗佛面仪式
令人叹为观止的信仰力量

马哈木尼佛塔是缅甸五大最重要的朝圣地之一,去曼德勒旅游的人,千万不能错过马哈木尼佛塔每日的洗佛面仪式。

“马哈木尼”的意思是大圣人。据史料记载,这尊由青铜铸造而成的佛像约6.5吨重,高约3.82米,宽约2.9米,据说直通王是虔诚的佛教徒,在占领若开邦后,为了百姓能日朝拜佛祖而约建于佛历688年的。

据说马哈木尼佛像是佛祖亲自开光,赋之以佛祖的法力,因此当地人视其为佛祖真身,在缅甸有着神圣的地位,而这也是洗佛面仪式的由来。每日清晨都要举行的洗佛面仪式,吸引成千上万的当地佛教徒和游客前往参拜,由此可见香火之鼎盛。虔诚的信徒们将金箔一层层贴满佛像,经年累月,金箔的厚度不断增加,十分壮观。若有机会靠近佛像贴金箔,相信你会触摸到佛身很柔软,因此又有人称之为“柔软的佛像”。

洗佛面仪式从每天清晨4 点开始,由高僧主持用香水和塔纳卡粉搅拌的水喷在佛像脸上,用金色的刷子刷一遍,最后用棉布拭擦直至干净。在这过程中换了多张棉布,这些棉布是信徒们供奉的佛品,寄存着信徒们无上的期许,拭擦佛面结束后带回家保存供养。平日里到佛塔跪拜和祈福的信徒无数,若碰到假期更是人山人海。

佛教信仰的力量非常伟大,其不断的促使人们在正确而有意义康庄大道上有力的前行。