ประเพณีดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562 /นครศรีธรรมราช
(Flower Blooming, Red Cross Fair and Cha-uad Market Fair 2019 / Nakhon Si Thammarat)
2019
年蒲草花节、红十字节和差雾县特产节/ 洛坤
18-27
กรกฎาคม 2562 / July 18-27, 2019 / 2019718-27

อำเภอชะอวดเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘ประเพณีดอกจูดบาน งานกาชาด และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562’ โดยรังสรรค์ขบวนรถบุปผชาติและของดีเมืองชะอวดมาอวดสายตานักท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีนิทรรศการประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์ การออกร้านจากส่วนราชการ สินค้าพื้นบ้าน และการแสดงเพื่อความบันเทิงอีกมากมาย ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Cha-uad District is the venue of the annual festival highlighted by a flower parade and fruit/animal contests. A specially-organised flea market and entertainment are held on the grounds of Cha-uad municipal office.

于差雾市政府举办,此节日活动包括鲜花展览和差雾县特产陈列,还有水果及动物种类的展览比赛、当地产品及政府店铺展览和许多娱乐表演节目。