เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม อุบลราชธานี
(Happy New Year Festival – Ubon Ratchathani)
迎接暹罗最早日出节/乌汶府
31 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562 / 31 Dec 2018 – 1 Jan 2019 / 2018年12月31日-2019年1月1日

สัมผัสแสงแรกของปีใหม่กับเทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ผ่านรูปแบบพิธีกรรมเก่าแก่ โดยเรียกว่าเป็นพิธีต่อแสงตะวัน พร้อมชมพิธีบวชต้นไม้และกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเพลิดเพลินใจ ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Experience the first sunrise of the new year in the Happy New Year Festival. The annually held festival is replete with a string of activities of cultural significance. The festival takes place at the Pha Taem National Park’s Pha Chana Dai in Khong Chiam district, Ubon Ratchathani.

于迎接暹罗最早日出节感触新年之最初曙光,该节日每年于乌汶府孔尖县帕登国家公园帕差那莱悬崖举办,节日里包括持续阳光的古老仪式和植物授圣职仪式以及各种活动。