งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล 2562 – เชียงใหม่
(Inthakin Festival 2019 – Chiang Mai)
2019
年因塔肯城柱献花传统节/
วันนี้ – 5 มิถุนายน 2562 / Today – June 5, 2019 / 今日201965

งานประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาตามศรัทธาและความเชื่อ โดยจะมีการแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่าเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขิล) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับปีนี้ยังร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย โดยภายในงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา จัดขึ้น ณ บริเวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Highlights of the age-old festival are a procession of Phra Chao Fon San Ha, the Buddha of rain, and a flower-offering worship to the Inthakin city Pillar. This year’s festival also celebrates the coronation of King Rama X. Revellers can witness Buddhist rituals and Lanna cultural performances in the festival held at Wat Chedi Luang in Chiang Mai town.

此传统神圣节日于清迈府清迈直辖县柴迪隆寺举办,今年为庆祝国王加冕之际,盛办节日活动包括祈雨佛像旅行、供奉清迈城柱,旅客可观赏宗教仪式和兰纳民间文化艺术表演。