ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น
Isaan Songkran: Dok Khun Siang Khaen and Khao Nieo Road Festival – Khon Kaen
伊森地区宋干节,金鍊花节、笙声和考鸟路节/孔敬
8 – 15 เมษายน 2562 / 8-15 April 2019 / 2019年4月8 -15日

เทศกาลสงกรานต์อันสุดแสนจะคึกคักของภาคอีสาน ต้องยกให้ขอนแก่น เจ้าของงานเทศกาลประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว มาร่วมสนุกกันได้ ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)

One of the most exciting Songkran events in Thailand’s northeast, the annual festival attracts lots of tourists keen on taking part in the water-splashing festival that takes place at 20 Years Park on Bueng Kaen Nakhon Lake and on Khao Nieo Road (Sri Chan Road).

伊森地区孔敬宋干节,每年于200年公园区域和考鸟路(是赞路)举办广受游客欢迎前参加的金鍊花节、笙声和考鸟路节。