ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / สระบุรี
(Khao Phansa Flower Offering Festival 2019 / Saraburi)
2019
年守夏献鲜花节/
15-17 กรกฎาคม 2562 / July 15-17, 2019 / 2019715-17

ร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ของประเพณีโบราณที่มีหนึ่งเดียวในโลกในงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา หรือตักบาตรดอกไม้ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวน 3,000 รูป ออกมาบิณฑบาตพร้อมกัน ณ วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

The ceremony of offering flowers on the occasion of Khao Phansa is held annually in a grand style with 3,000 Buddhist monks showing up to receive flowers from devout Buddhists at Wat Phra Phutthabat Ratchawormahawihan, Phra Phutthabat District in Saraburi.

参加世界唯一独特古老节日——守夏献鲜花节,在此盛大节日里,3000位僧侣将前来沙拉武里府帕拉普塔班县佛陀足印寺化缘。