งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ลำปาง 
Long Sapao Jao Lakon Festival / Lampang 
水灯节/南邦府 
22-23 พฤศจิกายน / November 22-23 / 11月22日至23日

ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวลำปางที่นอบน้อมต่อสายน้ำ กับงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เทศกาลลอยกระทงสะท้อนวิถีชีวิตคนลำปาง ที่เกิดขึ้นบนคติความเชื่อในการทำทานผ่านสายน้ำ อุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้เห็นการปล่อยว่าวไฟ, การจุดพลุไฟ, การประกวดสะเปาลอยน้ำ และแสงสีเสียงละลานตา

Festival is called by locals in Lampang. As darkness falls, locals will gather on the river banks to release floats loaded with candles and flowers, a symbolic gesture to apologise to the river goddess for their offences against the river in the past and to worship the spirits of their ancestors.

反映南邦人民的生活方式之水灯节,其节日起源于南邦人对河流的信仰,相信在河流行善,以表示对祖先的敬重。活动里包括放火风筝、烟花、水灯选秀比赛等众多精彩表演。