เทศกาลลำไย สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(Longan Festival, Provincial Stadium, Lamphun) 
龙眼节南奔府中央体育馆

นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติและองค์พระธาตุหริภุญชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนแล้ว ที่นี่ยังมีลำไยสีทองเนื้อแน่นกรอบ รสชาติหวานอันเลื่องชื่ออีกด้วย ชวนคุณมาช็อป ชิม ชิล ลิ้มลองรสชาติลำไยของดีเมืองลำพูน พร้อมสนับสนุนเหล่าเกษตรกรท้องถิ่น

The Lamphun province is not only famous for its nature scenes Hariphunchai Relic, it is also famous for its delicious golden longan fruits! Come visit to try some tasty fruit, and shop at the local festival to support the local agricultural produce.

南奔府除了美丽的大自然风光和著名的哈利奔猜寺之外,还有肉厚汁盛、香甜诱人、金灿灿的水果—龙眼待您去品尝和采购,此外,更多当地农作物待您开发。