ปรมาจารย์ศิลปะ สีน้ำมัน สมาน คลังจตุรัส 

พระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่อัญเชิญขึ้นปกนิตยสารวีสมายล์ฉบับนี้ รังสรรค์โดยศิลปินชั้นครู สมาน คลังจัตุรัส บุรุษเลือดอีสาน ผู้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและชีวิตทั้งหมดเพื่องานอันเป็นที่รัก เพราะพลันที่นิ้วมือของเขาได้จังหวะจับพู่กันเมื่อใด เสมือนหนึ่งมนตราที่ตรึงให้ทุกๆอณูทั้งกายและใจของเขาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ก็เหมือนกับที่เขาบอกว่า “ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้”

ในประเทศไทย คราใดที่กล่าวถึงพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย โดยเฉพาะพระบรมสาทิสลักษณ์ที่โดดเด่นและมากด้วยความละเอียด ชื่อ สมาน คลังจัตุรัส คือลำดับต้นๆ ที่นึกถึง

“สิ่งที่ตั้งใจทำคือต้องให้สมพระเกียรติ การสั่งสมประสบการณ์นำมาใช้ในทุกชิ้น งานที่ทำ เราชอบงานที่มีความละเอียดสูงๆ เหมือนเป็นการวัดความพากเพียรของเรา”

มิต้องเอ่ยถึงรางวัล ผลงานที่ฝากไว้ในเมืองไทยและวงการศิลปะของโลกรวมถึงผู้ที่ครอบครองผลงานของเขาและลูกศิษย์ลูกหาไล่เรียงรายชื่อแล้วล้วนเป็นที่รู้จักกันดีในสังคม

เมื่อชีวิตคือการเดินทาง เส้นทางของชายผู้นี้ได้บ่มเพาะประสบการณ์มาอย่างยาวไกล และถ้าคำว่า “ประสบความสำเร็จ” คือจุดหมายของชีวิต สำหรับเขาล่วงเลยความหมายนี้มานานแล้ว หากจะมีความหมายใดต่อชีวิตในเวลานี้ น่าจะเป็นความสุขในการงานและการตอบแทนคุณแผ่นดิน

นอกจาก “หอศิลป์คลังจัตุรัส” แหล่งเรียนรู้ดีเด่นระดับจังหวัดที่เขาก่อตั้งขึ้นที่ชัยภูมิจังหวัดบ้านเกิด มุ่งวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ฝึกฝนในกาสร้างสรรค์ งานศิลปะโดยไม่คิดมูลค่า ยังทำไปเพื่อเป็นสาธารณกุศล การตั้งเป้าหมายเพื่อสาธารณะเท่ากับศิลปินอิสระผู้นี้ได้ประกาศตัวชัดเจนที่จะอุทิศเวลาที่เหลืออยู่เพื่อคนรักศิลปะ ยกตัวอย่างการจัดแสดงผลงานศิลปะ ในฐานะประธานกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้โดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่ายี่สิบปี

และอีกหนึ่งโครงการ “ชี้ทางศิลป์แด่ครูสู่เยาวชน” โครงการอบรมครูศิลปะทุกภาคทั่วประเทศซึ่งแรงขับภายในคือพลังขับเคลื่อนให้เขามุ่งมั่นทุ่มเททำโครงการนี้ต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี หลังพบความจริงว่า ครูสอนศิลปะในโรงเรียนของประเทศนี้คือครูที่ไม่ได้จบศิลปะมาโดยตรง แต่จำเป็นต้องสอนวิชาศิลปะด้วย จากปากคำของครูพละที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมพานักเรียน ป. 6 สามคนมาพบเขาเพื่อขอความรู้

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา โครงการ “ชี้ทางศิลป์แด่ครูสู่เยาวชน” จึงมีวิธีการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ครูผู้สอนศิลปะได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสอนวิชาศิลปะและเพื่อพัฒนาทักษาะด้านศิลปะของครู่ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้จำแนกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานสีน้ำ ฐานสีโปสเตอร์ ฐานการเพ้นท์วัสดุ ฐานสีชอล์ค ฐานลายเส้นปากกา และฐานสีไม้ โดยมีวิทยากรศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน ปัจจุบันอบรมครูปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 120 คน ทุกภาคทั่วประเทศ

ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างแสดงผลเพียงปลายนิ้วสัมผัสกับโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ปรมาจารย์ศิลปะสีน้ำมันผู้นี้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากับโครงการนี้ต่อไปอย่างเงียบๆ โดยมีพลังสำคัญคือครอบครัวและกัลยาณมิตร เพราะเขาเชื่อว่า “ต้นกล้าที่จะงอกงามสมบูรณ์ มีการพัฒนาการเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มมาจากต้นกล้าต้นเล็กๆ ทุกอย่างต้องบ่มเพาะและใช้เวลา”

Master of Oil Paintings 
Saman Klangchaturat 

The beautiful royal portrait of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayvarangkun on WESmile’s cover this month was created by renowned Master of oil paintings, Saman Klangchaturat, an Isan native (Northeast of Thailand). He has dedicated his whole life for his passion in painting and once said that he was born to paint.

Besides being well-known as one of the leading painters of royal protraits veteran painter Ajarn Saman has established a public Arts Center in his hometown, Chaiyapum province, to promote art, research in art and creating art works free of charge for over 20 years. He has worked with independent artists who call themselves “Group ’96” to help fund the Thai Red Cross by holding art exhibitions.

Seeing the importance of art at young age Ajarn Saman initiated a project called “Guiding Teachers towards Art for Youth” to train teachers who are non-art majors to learn about art and develop their skills in different styles of paintings. This project has been ongoing for over a decade and quarterly workshops with 120 teachers per session are held by qualified artists all over Thailand.

油画大师
塞玛·克朗乍拉

在泰国,提到国王的画像就会想到油画大师塞玛·克朗乍拉。他的作品国王普密蓬·阿杜德陛下的肖像曾作为【微笑】杂志的封面。这位血性的东北汉子把体力、精力和生命的全部投入到了他所热爱的工作中。除了泰国之外,世界艺术界也有很多塞玛∙克朗作拉大师的精美作品。大师塞玛·克朗乍拉精美的作品。

大师塞玛·克朗乍拉出生于猜也奔府,克朗乍拉美术馆就设在此地。这是个学习、研究、实习以及不以盈利为目标的创作的美术馆。这位艺术家向公众明确表示:“剩余的时间全部奉献给艺术爱好者”。如:联合自由艺术家们与泰国红十字会合作展览画作,收入归红十字会。这个项目已坚持了十多年。另一个项目是“教师和青少年的艺术之路指南” 培训。数十年来,大师以每年四次、每次一百二十名学员的速度培训了那些非美术专业的来自全国的美术老师。大师塞玛·克朗乍拉一生都在工作。如果说“成功”是生命的终极,那么对他来说,工作就是快乐,回馈社会就是快乐!

目前,油画大师仍然默默地继续他的追求。因为他相信:“幼苗的健康成长需要长期的、有效的培养”。