งานบุญเดือนสิบ และลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญ สังขละบุรี 
(Event: Mon Floating Boat Festival, Sangkhlaburi, Kanchanaburi) 
桑卡武里蒙族人漂船节北碧府桑卡武里县Wat WangWiwekaram寺庙菩提伽耶宝塔庭院
23-25 กันยายน / September 23-25 / 9月23日-9月25日

ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีอันเก่าแก่ของชุมชนชาวมอญบ้านวังกะกับงานบุญเดือนสิบ “ลอยเรือสะเดาะเคราะห์” ตามเรื่องราวความเชื่อครั้งสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรมอญ งานจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในช่วงขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปีเพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้า ในป่า และบนบก

The Mon people are an ethnic group from Myanmar and Thailand, and this special Mon festival is organized by the local Ban Wang Ka Mon community. It goes on for three days during the full moon at Wang Wiwekaram Temple. According to Mon belief, offering alms on a floating boat is a way to pay respect to the sacred deity of the river, forest and earth.

桑卡武里蒙族人传统节日—漂船节由来已久,据传缅甸达磨悉提王占领蒙族地盘后,庆祝活动举行了3天。而后每年的泰历十月都举行,用以祭拜水里、林子里和陆地上诸神灵。