งานบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย (Naga Fireball Festival Nong Khai Province)
那伽火球节/ 廊开府
24 ตุลาคม / October 24 / 10月24日

บั้งไฟพญานาคอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ การปรากฏของเหล่าลูกไฟสีแดงอมชมพูที่พวยพุ่งเหนือลำน้ำโขง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคจากเมืองบาดาล มักเกิดขึ้นในวันออกพรรษา สามารถชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคได้ ณ อำเภอโพนพิสัย อำเภอปากคาด อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

The fascinating festival is held at the end of the Buddhist Lent, when reddish-pink fireballs erupt (seemingly out of nowhere) from the surface of the Mekong River. According to local legend the fireballs come from Nagas, a mythical serpent deity. The fireballs can be sighted in different districts in the Nong Khai province such as Phon Pisai, Pak Kad, Ta Bor, Sri Chiangmai and Sangkom.

每年解夏节时分,会有成千上万的火球从湄公河底喷射出水面然后消失,场面非常壮观,被称为世界奇观十大未解之谜。
最佳观看地点在廊开府的Ponpisai区、Bakkhat区、Thabo区、Sichinagmai区以及Sangkhom区等。