ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม จังหวัดนครพนม 
(Nakhon Phanom Illuminated Boat Procession, Nakhon Phanom Province) 
那空拍侬游灯船习俗 /那空拍侬府
24 ตุลาคม 2561 / October 24 / 2018年10月24

ประเพณี “เฮือไหล” หรือ “เรือไหล” นับเป็นอีกหนึ่งงานบุญประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พญานาค และแม่น้ำโขง พร้อมสัมผัสความงดงามตระการตาของเหล่าขบวนเรือไฟในยามค่ำคืน และชมพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนมในช่วงเช้าวันออกพรรษาได้ ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

The illuminated boat procession or Lai Ruea Fai in Thai is a centuries-old Northeastern tradition. It marks the end of Buddhist Lent, and pays respect to Buddha, mythical serpent deities, and the Mekong River. Enjoy the early morning boat procession and other traditional dances, held on the last day of Buddhist Lent to honor the sacred Phra That Buddha statue in front of Phra That temple.

“游灯船”习俗是那空拍侬府古时候流传下来的在出夏节举行的重要传统节日之一,以祭拜佛陀、纳神和湄公河。节日期间可以观赏灯火阑珊的船儿,出夏节当日可以在Wat Phra Phanom寺庙体验祭拜仪式。