ประเพณีเป็งปุ๊ด วัดอุปคต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(Pengput Festival Chiang Mai)
“Peng Pu”传统习俗清迈Upakhut寺
26 มิถุนายน / June 26

 

อีกหนึ่งความงดงามของประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 250 ปี กับประเพณีเป็งปุ๊ด หรือเพ็ญพุธ คือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนที่จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าเกิดขึ้นในเดือนใด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนาที่ว่าพระอุปคุตผู้บำเพ็ญภาวนาใต้ท้องทะเล จะออกมารับบิณฑบาตในร่างเณรน้อยเวลาเที่ยงคืน

Pengput is a 250-year old tradition of offering food to monks at midnight on a Full Moon day (Wednesday). Lanna folkore tells that Monk Upakut who was meditating under the sea would come disguised a novice so that people can make merit by offering food to the monk.

又一个拥有250年悠久的美好传统,Peng Pu传统或叫凌晨布施 ,泰历中佛日与某月中满月之日相合,将在该日凌晨进行布施的习俗,兰纳人相信佛祖会在此日凌晨之时附身小沙弥,因而形成了这样一个风俗流传至今。