เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น 2562 – ขอนแก่น (Phrathat Kham Kaen Fair 2019 / Khon Kaen)
2019年康梗佛塔节/孔敬
18 พฤษภาคม 2562 / 18 May 2019 / 2019518

งานประเพณีของชาวขอนแก่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองพระธาตุ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ งานจัดบริเวณวัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น

The annual fair takes place on Visakha Bucha Day (18 May), one of the most important Buddhist holidays, at Wat Chetiyaphum where the famed Kham Kaen Stupa is located. Buddhists from all over Khon Kaen and beyond come to pay their respects to the great stupa which houses Lord Buddha’s relics. The fair has folk performances and shops selling locally made products.

孔敬人民的传统节日,泰历每年6月月圆之日或卫塞节举办,今年于5月18日定为佛塔节在孔敬府杰迪雅蓬寺举办,节日里含钠当地艺术表演和各种产品展览。