พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  
(Puff & Pie Bakery Opens New Branch at MOF)

คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางพรทิพย์ สมเกียรติวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาตลาด อ.ต.ก. ทั้งนี้ พัฟแอนด์พายสาขาดังกล่าวเป็นสาขาที่ 24 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.

Mrs Varangkana Luerojvong, Thai Airways Managing Director, Catering Department and Mrs Porntip Somkiatweera, Regional Affairs Director and Acting Deputy Director, Marketing Organisations for Farmers (MOF), presided over the grand opening of the new branch of Puff & Pie Bakery at the MOF. This 24th branch of Puff & Pie Bakery opens daily from 07.00 am-06.00 pm.