ชมงานวิจัย – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชมบูทงานวิจัยผ้าจากใยผักตบชวา ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล