งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด
(Rocket Festival in Phanom Phrai District, Roi Et)
拍隆沛县火箭节/黎逸
17-18
มิถุนายน 2562 / June 17-18, 2019 / 2019617-18

ชวนเยือนถิ่นเมืองแสนล้างช้างพร้อมจุดบั้งไฟไหว้พระธาตุและชมขบวนแห่บั้งไฟอันสวยงามในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 ณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในวันที่ 18 มิถุนายน ผู้ร่วมงานจะได้ตื่นตากับการจุดบั้งไฟมากที่สุดในโลก รายละเอียดติดตามได้ที่ FB : บุญบั้งไฟ

It is an annual event during which enthusiastic participants display their elaborate rockets. The most-awaited activity is on June 18 when enormous rockets are fired into the sky. More information at FB : บุญบั้งไฟ

来在2019年拍隆沛县火箭节里一起点燃火箭和观赏火箭游行,尤其是6月18日的众所瞩目的全球最多火箭点燃活动。详情请关注FB:火箭节。