ประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร (Rocket Festival – Yasothon)
火箭节/益梭通
8-12 พฤษภาคม 2562 / 8-12 May 2019 / 201958-12

ร่วมสืบสานตำนานวิถีอีสานกับงานบุญบั้งไฟที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นงานประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนให้ตกลงมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา พร้อมชมขบวนแห่บั้งไฟอันสวยงามอลังการ การแกะลายบั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟ ฯลฯ ณ สวนสาธารณะพญาแถน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

Designed to preserve the traditional Isaan way of life and appeal to gods for rain during the farming season, the Rocket Festival (Bun Bang Fai) takes place at Phaya Thaen Park as well as the lawn in front of Mueang Yasothon District Office. The festival features a thrilling rocket procession, a rocket carvings exhibition and a rocket-themed beauty pageant.

是为求风调雨顺、五谷丰登的伊森地区传统节日。节日里设有宏伟的火箭游行和精致的火箭雕刻等,活动将于趴拍雅天公园和益梭通市政府广场举办。