ประเพณีสลากภัตร สลากย้อม วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน 
(Salak Yom & Salak Kapat Ceremony, Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun Province) 
SALAK YOM节南奔府WAT PHRA THATHARIPHUNCHAI寺庙
24 กันยายน / September 24 / 9月24日

ประเพณีสลากภัตร สลากย้อม งานบุญประเพณีสำคัญประจำจังหวัดลำพูนที่สืบทอดที่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จัดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำเดือน 10 โดยการนับวันทั่วไป หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หากนับแบบล้านนา ในสมัยก่อนถือเป็นงานบุญสำหรับหญิงสาวเท่านั้น ตามคติความเชื่อของชาวเหนือที่ว่าการทำบุญในพิธีสลากย้อมจะได้รับอานิสงส์เทียบเทากับการบวชพระ

Salak Yom and Salak Kapat are merit-making ceremonies held every 10th lunar month (12th lunar month in the northern Thai calendar), generally in September. In the past, these annual rites were open only to women because the ceremonies are as sacred for women as for men being ordained to become a monk.

泰历十月十五日是南奔府的重要传统节日“Salak Yom”节,每年都隆重举行。以前被视为仅限于女性的重要节日,北部人认为该节日的重要程度不亚于男子出家。