มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาด ชัยนาท
(Straw Bird Festival and Red Cross Fair – Chai Nat)
稻草和猜纳红十字/猜
7-16
กุมภาพันธ์ 2563 / 7-16 February 2020 / 202027-16

งานเด่นประจำปีของจังหวัดชัยนาท ชมขบวนแห่หุ่นฟางนกอันสวยตระการตาที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พรั่งพร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านชิงโชคจากกาชาดจังหวัด การออกร้านของชุมชนโอทอประดับ 5 ดาว คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และอีกหลากหลายกิจกรรมเพื่อความหรรษาของทุกคน งานจัด ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Enjoy the splendid parade of straw birds and many entertainment activities, such as a lucky draw with prizes form the Red Cross Chapter, booths selling OTOP products and concerts by famous artists. The fair is held in front of Chai Nat City Hall.

见证猜纳独特的宏观稻草鸟偶游行,游玩红十字节里的抽奖活动、一乡一品商品展、演唱会等各种娱乐活动。节日于猜纳府市政厅良欣大坝进行。