เทศกาลว่าวไทย ระนอง
(Thai Kite Festival – Ranong)
泰国风筝节/拉廊
1-3 กุมภาพันธ์ 2563 / 1-3 February 2020 / 202021-3

เทศกาลว่าวไทย หรือเทศกาลว่าวระนอง เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมความสวยงามของว่าวไทยที่ลอยละล่องอวดทุกสายตาอยู่บนท้องฟ้าทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์กีฬาว่าวไทยให้คงอยู่และแพร่หลายแล้ว ยังเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทยอีกด้วย คนชอบว่าวไทยไปรวมตัวกันได้ ณ บริเวณภูเขาหญ้า ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง

Ranong Kite Festival attracts tourists with the beauty of traditional Thai kite flying which is held every year to preserve Thai kite sports and disseminate the knowledge of making Thai kites. Come join the fun at Phu Khao Ya (Grass Hill), Tambon Ngao, Mueang Ranong District.

天空飘扬的泰国风筝,奇妙瞩目,每年吸引游客前来观光。其节日不仅保护泰国风筝运动,还宣传了泰国风筝的创作。节日于拉廊直辖县鳌区草山举办。