ไทยสมายล์รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
(THAI Smile Awarded an Honorary Plaque by Thai Red Cross)

คุณชาริตา ลีลายุทธ (ขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะจากคุณสวนิต คงสิริ (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งไทยสมายล์สนับสนุนบัตรโดยสารแก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมขนส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปสู่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตลอดทุกเส้นทางในประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตอกย้ำภารกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมของไทยสมายล์ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

Charita Leelayudth (right), Acting CEO of THAI Smile Airways Co., Ltd., was conferred an honorary plaque in recognition of THAI Smile’s support for activities of the Thai Red Cross Society’s Organ Donation Center. The plaque was awarded by Sawanit Kongsiri (left), Assistant Secretary General for External Relations of the Thai Red Cross Organ Donation Centre’s Day.” THAI Smile has been supporting the Organ Donation Center by providing free air tickets for all domestic routes to staff members of the Thai Red Cross Society involved in transporting donated organs from donors to patients in need of organ transplants. The support scheme is yet another of THAI Smile’s CSR activities. The ceremony was held recently at the Padtayapatana Building, Chulalongkorn University’s Faculty of Medicine.