ไทยสมายล์ พร้อมเสิร์ฟกาแฟไทย คาเฟ่ อเมซอน บนเที่ยวบินภายในประเทศแล้ววันนี้
(THAI Smile is Ready to Serve Coffee from Thai Brand “Café Amazon” on Domestic Flights)

สายการบินไทยสมายล์ ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมให้บริการกาแฟคั่วบดอาราบิก้าของ คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) แก่ผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศ 10 เส้นทาง ซึ่งเป็นไปตามแผนด้านการสนับสนุนผลผลิตการเกษตรของไทย โดยร่วมมือกับพีทีที โออาร์ นำเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากมูลนิธิโครงการหลวง ช่วยส่งเสริมการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนเอง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ไทยสมายล์ยังเลือกภาชนะสำหรับเสิร์ฟที่ผลิตจากชานอ้อยซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติกสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความแตกต่างเล็กๆ เพื่อร่วมกันสร้างรอยยิ้มในทุกๆ เที่ยวบิน โดยเริ่มให้บริการกาแฟไทย คาเฟ่ อเมซอน เฉพาะเส้นทางบินในประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

THAI Smile now creates new experiences for its passengers by service Café Amazon’s fresh arabica coffee on 10 domestic routes. The move is in line with the plan to support Thai farmers’ produce. In collaboration with PTTOR, THAI Smile has procured arabica beans from the Royal Foundation Project for its flights so as to support community enterprises and raise locals’ quality of life on a sustainable basis. The carrier has also chosen to serve the fresh coffee in biodegradable sugarcane-bagasse cups in its bid to curb plastic usage and raise public awareness of social and environmental responsibility. THAI Smile’s differentiated services are delivered to create smiles on every flight. Fresh coffee by “Café Amazon” is served on domestic flights from 1 November 2019 onwards.