ไทยสมายล์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
(THAI Smile Supported Ubon Ratchathani Candle Festival)

คุณวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคุณชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562 จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมในงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทาน จัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562

Mr Wiruj Wichaiboon, Vice Governor of Ubon Ratchathani Province and Mrs Charita Leelayudth, Acting Chief Executive Officer, THAI Smile Airways Co., Ltd., joined in a recent ceremony to present a Phansa candle and monk’s bathing cloth conferred 88 August 2019 89 by His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua to Wat Sriubon Ratanaram (royal temple) for the Ubon Ratchathani Candle Festival during July12-17, 2019. The event was held at Ubon Ratchathani International Airport.