ซื้อตั๋วไทยสมายล์ด้วยคิวอาร์ โค้ด ผ่าน K PLUS 
THAI Smile Unveils New Payment Channel 

วัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร สายการบิน
ไทยสมายล์ เปิดให้บริการชำระค่าตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ด้วยคิวอาร์ โค้ด ผ่านแอปฯ K PLUS และโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร ณ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ 13 จุด ได้แก่ ศูนย์ BKK, CEI, CNX, UBP, KKC, UTH, HKT, HDY, URT, KBV, NAW, H/Q และ PLAI (รัฐสภา) ซึ่งเป็นการตอกย้ำการสร้างสังคมไร้เงินสดร่วมกัน

Mr. Wanlop Wongchitwutthikai, Deputy Managing Director of Kasikorn Bank, and Ms. Charita Leelayudth, Chief Financial Officer at THAI Smile Airways, together launched a new smartphone-based payment option to promote a cashless system.

Customers can buy tickets using Kasikorn Bank’s K Plus app and a QR code at THAI Smile centers. The QR code also works with mobile apps for all other Thai banks.

This is available at over a dozen THAI Smile customer service centers.