ไทยแลนด์เบียนนาเล กระบี่ 2018 
ปรากฎการณ์งานศิลป์ สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

งานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ‘เวนิส เบียนนาเล’ ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ถือเป็นงานแสดงศิลปะระดับโลกที่เป็นต้นแบบให้กับหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยประเทศไทยเพิ่งมีโอกาสจัดงานแสดงศิลปะระดับนี้ขึ้นที่กรุงเทพฯ และกระบี่เป็นครั้งแรก สำหรับจังหวัดกระบี่จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน ไทยแลนด์ เบียนนาเล, กระบี่ 2018 (Thailand Biennale, Krabi 2018) อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดงาน ไทยแลนด์ เบียนนาเล, กระบี่ 2018 ครั้งนี้ที่จังหวัดกระบี่ ผู้จัดงาน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีในจังหวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ของแต่ละจังหวัด โดยนำร่องจัดขึ้นที่กระบี่เป็นจังหวัดแรกในการส่งเสริมให้เป็นเมืองศิลปะ และยกระดับมาตรฐานการจัดงานด้านศิลปะในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับโลก

EDGE OF THE WONDERLAND

“สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” คือแนวคิดหลักที่ครอบคลุมงานไทยแลนด์ เบียนนาเล, กระบี่ 2018 ทั้งหมด ด้วยความที่กระบี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพทางทะเลที่งดงาม มีธรรมชาติน่าสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีกลิ่นอายเป็นเอกลักษณ์ไม่เจือจางจึงได้รับการเปรียบเปรยเหมือน ดินแดนมหัศจรรย์ (Wonderland) คล้ายเรื่องเล่าจากโลกตะวันตกอย่าง Alice in Wonderland และจากนิทานปรัมปราในโลกตะวันออกอย่าง The Classic of Mountains and Seas หรือ Shan Hai Jing หรือเรื่องราวที่คนไทยคุ้นเคยอย่างป่าหิมพานต์ ดลให้เกิดการสำรวจหาประสบการณ์และจินตนาการอันน่าตื่นเต้น ผนวกเข้ากับความเป็นกระบี่ที่มีความหมายในมุมใหม่ๆก่อเกิดเป็นงานศิลปะซึ่งจัดวางอยู่กลางแจ้ง เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่

SITE-SPECIFIC ART

เป็นรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ ซึ่งสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในงานแสดงครั้งนี้ โดยศิลปินต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สร้างงานศิลปะเป็นสำคัญ ประกอบกับการออกแบบและการสร้างตัวงานศิลปะเองด้วย ทั้งนี้เหล่าศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 50 ชีวิตจากทั่วโลกจึงต่างสร้างสรรค์ผลงานออกมาในครรลองเดียวกัน โดยมีอาจารย์เจียงเจฮง (Jiang Jiehong) ภัณฑารักษ์ของงานรับหน้าที่ดูแลภาพรวมเพื่อให้งานศิลปะนั้นๆสื่อสารประสบการณ์แปลกใหม่ไปสู่ผู้ชมได้และบางชิ้นงานผู้ชมยังจะได้เป็นส่วนร่วมราวกับถูกผนวกรวมอยู่ในงานนั้นจริงๆ ด้วย

Thailand Biennale, Krabi 2018 |
A Phenomenal Exhibition on ‘Edge of the Wonderland’ 

Inspired by Venice Biennale, Thailand Biennale is set to take place for the first time from November, 2018 to February 28, 2019, in Krabi.

Curated biennially by the Ministry of Culture’s Office of Contemporary Art and Culture, the exhibition aims to promote the government’s policy to develop a creative economy to bring added value to the natural and cultural heritage of every province. The exhibition, a pilot project, seeks to promote Krabi as a global city of art.

EDGE OF THE WONDERLAND
The exhibition is on the theme “Edge of the Wonderland” signifying the province’s rich natural and cultural heritage like a wonderland along the lines of Alice in Wonderland and The Classic of Mountains and Seas. On display are fabulous works of art that examine Krabi from new perspectives and explore, among other things, the legendary Himmapan Forest, a Buddhist wonderland.

SITE-SPECIFIC ART  
Site-specific art is a type of artworks designed to be displayed in a certain place. In this exhibition, the artist takes into consideration the venue when planning an artwork. The exhibition, represented by over 50 acclaimed Thai and international artists, provides viewers with immersive, participatory art experiences.

2018年泰国甲米双年展
仙境边缘的艺术现象

威尼斯双年展,被许多国家视为国际当代艺术展之典范,泰国也融入其中,值此,将在曼谷和甲米开幕首届世界级艺术展,于2018年11月2日至2019年2月28日在甲米进行举办“2018年泰国甲米双年展”。此艺术展,由泰国文化部当代艺术与文化办公室策展,以便促进政府的创
意经济政策,为各府的资源、文化和其他领域带来附加值。

仙境之边缘
“仙境之边缘”是此届甲米双年展之主题,凭借甲米的美丽海景、优美自然景观和独特当地文化,被赞誉为与西方的《爱丽丝梦游仙境》和东方的《山海经》中的“仙境”,充满着新颖探险和兴奋幻想之魅力,加上甲米独特性的新视角,打造成室外艺术展,让游览者在大自然中享受艺术之美。

特定场域艺术
应某一特定地点而创造出来的艺术作品,在该届艺术展,艺术家需要以当地环境作为主要因素来设计及创造作品。在此之际,超过50名泰国及外国艺术家要在同一个思路创造作品,确保展览为观众提供身临其境、参与性的艺术体验。相信这将是前所未见的艺术现象。