สายการบินไทยสมายล์เพิ่มระดับความสุขและรอยยิ้มให้ผู้โดยสารอย่างเหนือความคาดหมาย 
(THAI Smile New Service on Board)

ล่าสุด ไทยสมายล์​นำเสนอบริการเพื่อผู้โดยสารผู้พิการและต้องการความช่วยเหลือพิเศษดวยการติดตั้ง Wheelchair in Cabin บนเครื่องบินพร้อมทั้งสร้างความโดดเด่นด้วยการนำเสนอ Safety Instruction ในรูปแบบอักษรเบรลล์และจัดลูกเรือแนะนำขั้นตอนระเบียบด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยภาษามือ

เนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่าไทยสมายล์มุ่งนำเสนอบริการในรูปแบบของ Smile Service RIngs ในทุกจุดที่ผู้โดยสารจะได้สัมผัสตั้งแต่การสร้างรอยยิ้มเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินที่ศูนย์บริการลูกค้า พร้อมสร้างความประทับใจที่เคาน์เตอร์เช็คอินและการจัดการสัมภาระ ห้องรับรองพิเศษสมายล์เลาจน์ ซึ่งเปิดให้บริการแล้วที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขอนแก่น และเร็วๆ นี้ที่เชียงราย ตลอดจนการให้บริการบนเครื่อง รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและจัดการแก้ไขปัญหารวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งในทุกส่วนของงานบริการยังคงยึดมั่นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีความเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติ ภาษา และลักษณะทางกายภาพ