เทศกาลแห่งความสุข กรุงเทพฯ
(The Big Holiday, the happy time – Bangkok)
THE BIG HOLIDAY
欢乐节/曼谷

วันนี้ – 5 มกราคม 2563 / Today – 5 January 2020 / 今日-202015

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดเทศกาลแห่งความสุขด้วยการเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าให้กลายเป็นแลนด์มาร์กเชิงสถาปัตยกรรมรูปทางเรขาคณิตภายใต้แนวคิด The Big Holiday โดยผลงานเชิงสถาปัตยกรรมออกแบบโดย บิ๊ก-บีอาร์ก อินเกิลส์ กรุ๊ป (BIG-Bjarke Ingels Group) จะกระจายตัวอยู่ทั้ง 7 ชั้นของศูนย์การค้าและเชื่อมต่อด้วยคริสต์มาสริบบิ้นยาวที่สุดในโลกถึง 5,000 เมตร พร้อมตกแต่งไฟสุดตระการตา เพื่อให้ทุกคนมาชื่นชมผลงานได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่ม

Central Embassy organises a festival of happiness by transforming the shopping mall area into a geometric architectural landmark under the concept of The Big Holiday. The architectural works designed by Bjarke Ingels Group (BIG) are displayed on all 7 floors of the shopping centre, connected by the world’s longest Christmas ribbon measuring 5,000 metres. The spectacular lighting creates a festive ambiance that makes all visitors fully happy.

由盛泰领使商场举办的欢乐节,以“盛大节日”概念,将几何形建筑作品、世界最长5,000米圣诞彩带和艳丽灯光点缀商场,让观赏者充分的感受幸福。