ยลวิจิตรพุทธศิลป์จีน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ นอกจากเป็นวัดศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษอย่างเทศกาลตรุษจีน ที่ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างพากันมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็นวัดที่งดงามล้ำค่าด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมตามแบบพุทธศิลป์จีนอันประณีตอีกด้วย

Words: Piyalak Nakayodhin
Photos: Dolnapa Ram-Indra

วัดแห่งนี้มีชื่อเต็มว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของมหาชน ทำให้มีการขยายโรงเจเดิมจาก 2 ไร ในย่านบางบัวทอง ให้เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ขนาด 14 ไร่ เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นพุทธสถานประกอบพิธีกรรมฝ่ายมหายานจีนนิกาย รวมถึงเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมไทย-จีน ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2551 โดยมีพระอาจารย์เย็นเชี้ยว เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในขณะนั้น เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง ทำให้วัดเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในฐานะวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและวัดแห่งเดียวของไทยที่สร้างขึ้นในลักษณะสถาปัตยกรรมจีนภาคกลางในยุคหมิง-ชิง ตามแบบพระราชวังต้องห้าม ณ กรุงปักกิ่ง ที่มีความวิจิตรอย่างยิ่ง โดยมีการนำช่างฝีมือและวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ลวดลายแกะสลัก ส่งตรงมาจากประเทศจีน, เน้นสีโดดเด่นคือสีน้ำเงิน เขียว แดง และทอง, ตามผนังและเพดานรอบวัดมีคาถาเป็นตัวอักษรทิเบตสีทองว่า “โอม มา นี ปะ มี ฮง” หมายถึงการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากล้ำกราย, หลังคามุงกระเบื้องเผาแบบจีนสีเหลืองเข้ม, ทั้ง 4 มุมหลังคาประดับ “เสี่ยวต้งอู้” สัตว์เล็กๆ ที่ให้ความหมายแฝงปรัชญา 10 ตัว อาทิ มังกรและหงส์ สัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข, แพะเทวดา สัญลักษณ์ความเป็นธรรม ฯลฯ

นอกจากนั้นยังมีการจัดวางผังวัดโดยยกระดับจากชั้น 1 ประตูทางเข้าวัดเข้ามาเป็นลานไหว้ฟ้าดิน ขึ้นสู่ชั้น 2 วิหารท้าวจตุโลกบาล โดยมีหอระฆังอยู่ด้านซ้ายมือ หอกลองอยู่ด้านขวามือ และชั้น 3 เป็นพระอุโบสถใหญ่หรือวิหารพระประธาน อันเป็นที่ตั้งของพระประธาน ด้านหน้ามีแผ่นป้ายไม้สักสลักตัวอักษรจีน 4 ตัว มีความหมายว่า ที่ประดิษฐานแห่งองค์พระประธานในพระอารามโดยนำรูปแบบตัวอักษรมาจากวัดมงกรกมลาวาส ส่วนด้านหลังพระอุโบสถจะงดงามด้วยวิหาร 2 ชั้น ได้แก่ วิหารพระอวโลกิเตศวร อยู่ชั้นเดียวกับพระอุโบสถ ประดิษฐานพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร องค์ด้านข้างเป็นปางทรงมงกุฏและปางสมปรารถนาและวิหารสุขวดีหมื่นพุทธ อยู่ชั้น 4 ประดิษฐานองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ รายล้อมด้วยพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นองค์ และเปรียบเป็นดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีแต่สุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีการเสื่อมถอยจากการปฏิบัติธรรม

ด้วยความวิจิตรอลังการของศิลปะและสถาปัตยกรรมตามแบบพุทธศิลป์จีนในทุกอณู ซึ่งสามารถยลได้จากทุกมุมมองของวัด ทำให้วัดบรมราชากาญจนาภิเษก-อนุสรณ์ฯ แห่งนี้ เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มเย็น ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความงามมากที่สุดแห่งหนึ่งมาโดยตลอด

 

  • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เลขที่ 959 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 0 2571 1155, FB : facebook.com/Wat.Boromracha.Temple

The Regal Splendour of Wat Borom Racha

Wat Borom Racha Kanchana Phisek Anusorn, or Wat Leng Noei Yi 2, serves as a key spiritual centre for especially Thai-Chinese worshippers along with Thais and tourists on every auspicious occasion like Chinese New Year. The temple complex is known for its opulent art and architecture that pays tribute to Chinese Buddhist Art.

Its official name is Wat Borom Racha Kanchana Phisek Anusorn, Chinese Monk Clergy, Rungsan Sect. The massive temple began life as a Chinese vegetarian cafeteria in Nonthaburi’s Bang Bua Thong district. Over time, the cafeteria was redeveloped as a temple of the Chinese Mahayana school of Buddhism on a 14-rai tract of land. Construction work, which lasted 12 years, required the labour of skilled Chinese craftmen and construction materials brought over from China such as stone and carvings.

Founded to celebrate King Bhumibol Adulyadej’s (Rama IX) golden jubilee, the temple acts as the spiritual centre for Thai-Chinese Buddhist scripture school.

The largest Chinese temple in the kingdom and inspired by the Forbidden City in Beijing, Wat Borom Racha Kanchana Phisek Anusorn displays the majestic Ming- and Qing-Dynasty architecture of central China with a colour scheme of blue, green, red and gold. The Buddhist mantra of “om mani padme hum”, written in gold Tibetan characters, adorns the walls and ceiling and is believed to protect oneself against evil spirits. All corners of the roofs are decorated with carvings of auspicious mythical creatures such as the dragon, swan and goat.

The path from the main gate leads upwards to the raised open space that’s reserved for worship of heaven and earth. On the 2nd level is the hall of the Four Heavenly Kings flanked by a bell tower on one side and a drum tower on the other. The 3rd level hosts the principal Buddha image hall with the lettering on its sign rendered in the style of Bangkok’s Wat Mangkorn Kamalawat.

Standing behind it on the same level is the 2-storey Avalokiteshvara hall that houses Guanyin with 1,000 arms and 1,000 eyes. The deity is flanked by a smaller Guanyin image with a crown on the head and another in the position of fulfilling worshippers’ wishes. Next to the Avalokiteshvara hall is the Sukhavati hall that features Amitabha, Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta, surrounded by 10,000 Buddha images. These halls represent the Pure Land branch of Mahayana Buddhism that is full of happiness and free from misery.

With opulent Chinese Buddhist art, Wat Borom Racha Kanchana Phisek Anusorn is a beautiful, sacred haven of peace and serenity.

 

  • Wat Borom Racha Kanchana Phisek Anusorn is at 959 Moo 4, Thesaban 9 Road, Sanoi Loi, Bang Bua Thong, Nonthaburi, 11110. Call 0 2571 1155 FB: facebook.com/Wat.Boromracha.Temple.

赞赏敕赐普颂皇恩寺中国佛教艺术之精

赐普颂皇恩寺作为人们的信仰中心,受到华裔及国外游客来往顶礼膜拜,这里载着中国佛教艺术和建筑的精致优美

敕赐普颂皇恩寺因人们的信仰力量而建,将原挽磨通县的故斋馆扩大成该寺院,这了庆祝拉玛九世50年登基之际,并作为中国大乘佛教寺院及中泰佛经学校。该寺庙自1996年至2008年完成建筑,由当时龙莲寺主持——仁晁大师作为其寺院的建筑工程主持,敕赐普颂皇恩寺被称为第二龙莲寺。

敕赐普颂皇恩寺著名于泰国最大中国佛教寺院,是泰国唯一以明清风格而建的寺院,且运用中国建筑材料建设而成,寺院四周墙壁雕刻着金色藏文,即“唵嘛呢叭咪吽”,功为辟邪,寺院楼顶使用中国式深黄色陶瓦,屋顶四角以吉祥动物装饰。

除外,寺院规划,第一层为大门,里面为天地父母拜场,第二层为四大天王殿,左右侧分别为钟楼和鼓楼,第三层是大殿或主佛堂,佛堂后面区域设有两层佛殿,分别为观音菩萨殿,里面珍藏千手千眼观世音菩萨、戴冠观音菩萨及准予心愿观音菩萨,而在其楼的第四层为万佛殿,坐落着无量寿佛、圣观音和大势至菩萨,有万佛像围绕,象征一处净土,无苦,无行法的退化。

敕赐普颂皇恩寺各处的中国佛教艺术的宏观精美,使该寺院成为宁静气氛中的圣地,历来被赞誉为最精美的寺院之一。

 

  • 敕赐普颂皇恩寺位于暖武里府挽磨通县颂雷区贴沙曼第9路第4村959号,编码:11110,电话: 0 2571 1155,FB facebook.com/Wat.Boromracha.Temple