เปิดกรุห้องผ้าแห่งราชสำนักสยาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
The Thai Royal Court Couture: on show at the Bangkok National Museum 
曼谷国家博物馆皇宫服饰展览开放

แฟชั่นอาภรณ์หรูหลายหลากมักมีที่มาจากวิจิตรภูษาพัสตราภรณ์แห่งราชสำนักนับแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยามนั้นเลื่องชื่อว่าเป็นชัยภูมิการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียมาไม่ต่ำกว่าหกศตวรรษแล้ว มีพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใต้การควบคุมของราชสำนัก สิ่งทอนับเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งแห่งยุคสมัยใครใคร่หาผ้าผ่อนอาภรณ์พรรณเฉดใดเนื้อใด ไม่ว่าจากมุมใดของโลก ย่อมเลือกหาได้ในเขตสยามประเทศ

ผ้าแขวน ซึ่งทอจากไหมสอดประสานกับเส้นโลหะล้ำค่า ถักทอเป็นลวดลายเลียนตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลขุนนาง บ่งบอกถึงอำนาจ ฐานะทางเศรษฐกิจและบรรดาศักดิ์ของผู้ครอบครอง อาภรณ์พรรณที่ได้ชื่อว่าสูงค่าราคาแพงต้องมีเลื่อมเงางดงามเมื่อจับจีบและต้องกับแสงในทุกมิติ หากจะเทียบกับการสวมใส่เสื้อผ้าของพวก “ฟะรังคี” อย่างฝรั่งเศส ที่เน้นงานปักฝีเข็มแน่นหนักบนเสื้อคลุมกำมะหยี่เนื้อหนาเพื่อแสดงฐานะแล้ว การนุ่งผ้าไหมยก ลวดลายซับซ้อน และห่ม “กรองทองทรงสะพัก” ซ้อนทับสไบแพรหรือไหม คือการแต่งกายเต็มยศที่บ่งบอกถึงชั้นบรรดาศักดิ์ของเจ้านายในราชสำนักสยาม กรองทองทรงสะพักจัดเป็นชิ้นงานที่สวยงามเป็นเลิศด้วยฝีมือช่างชั้นสูง โดยช่างจะนำเส้นลวดทอง หรือไหมทองมาถักเป็นผืนตาข่ายลวดลายวิจิตรประณีตละเอียดยิบ

บรรดาวิจิตรภูษาอาภรณ์ล้ำค่าเหล่านี้ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นอกจากจะมีภูษาพัสตราภรณ์จากหลากหลายมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ไปจนถึงเปอร์เซียมาแสดงให้ชมแล้ว ยังมี “ผ้าเยียรบับ” ซึ่งเป็นผ้าทอด้วยทองแล่งกับไหมนำเข้าชั้นดี เป็นที่นิยมมากในหมู่ขุนนางและเจ้านายชั้นสูง “ผ้าสมปักปูมท้องนาค” ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเจ้านายฝ่ายในผู้ใคร่นุ่งผ้าไหมยกดิ้น และ “ซิ่นคำเคิบ” กรุ่นกลิ่นอิทธิพลศิลปะล้านนาที่มีการถักทอสอดใส่ไหมทอง มาจัดแสดงร่วมอีกด้วย

จุดเด่นของนิทรรศการผ้าในราชสำนักนี้ คืออิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยผ้า และเครื่องแต่งกายแสดงราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนผ้าและเครื่องประดับเกี่ยวกับผ้าซึ่งแสดงฐานันดรทางสังคมต่างๆ ที่ใช้กันในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 – 25 งานนิทรรศการนี้จะสมบูรณ์พร้อมไปไม่ได้ หากขาดฉลองพระองค์จริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และภูษาพัสตราภรณ์สำหรับใช้ออกงานพระราชพิธีต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์เท่านั้น งานบางชิ้นที่นำมาจัดแสดงมีอายุกว่า 100 ปี และมีมูลค่าสูงถึงกว่าสิบล้านบาทเลยทีเดียว

ที่สุดแห่งความงามสุดอลังการที่ควรค่าแก่การชื่นชม

The Thai Royal Court Couture:
on show at the Bangkok National Museum 

From the Ayutthaya Kingdom through to the Rattanakosin era, clothing played a significant role within Thailand’s Royal Court. For at least six centuries the Kingdom of Siam, once the hub of international trade in Asia, with its ports receiving shipments from across the globe, led a number of royally commissioned industries. This included textile trade, which was under the control of the royal court. Hence, Thailand came to be in possession of the most brilliant shades of fabrics from every corner of the world, making its own fashion and couture one that of brilliance.

As an expression of power and wealth, luxurious draperies made of silk adn precious metals were sewn to incorporate the motifs associated to a family’s code-of-arms and emblems to highlight their status and reputation. The highest quality of woven cloth had depths of color and a wonderful sheen, its folds iridescent when lights reflected off its curves and corners. The cloths were sewn and weaved with exquisite designs to make outfits that represented particular rankings within the Royal Court. Styles of the era ranged from heavy French knot-needlework velvet jackets, to silk tube-skirts woven with intricate designs demonstrating a status of high royal ranking, and delicate shawls made of transparent woven chiffon known as “Sabai-krong-tong.” 

The Bangkok National Museum is presenting their new, permanent exhibition that features examples of expensive fabrics from Asia’s history including fabrics from China and India, as well as the ancient empire of Persia. A must-see in the exhibition are the Yiarabab fabrics on show, a fabric used to clothe the Royal Courts of the Ayutthaya Kingdom. The Yirabab fabrics were woven with silver or gold and imported silk. “Pha-som-puk-pum-tong-kan” was a fashion favorite amongst the high court ladies of the time, who enjoyed brocaded tube skirts with distinctive raised patterns that imitated embroidery. Much of this influence came from the hill tribes of the Lanna Kingdom, North of the Siam Kingdom, who traditionally used gold thread in their designs, or “Sin-kum-kaop”. 

Something you can not miss at the exhibition is the Imperial Attire Collection that features early needlecraft Chakri Dynasty kings’ royal household. The collection displays crafts used by the King and his family members of the 18th-20th century, including tailored regal rococo-styled frock coats, noble garments, royal utensils, amongst other things. 

The exhibition concludes with an assortment of royal attire and ceremonial fabrics worn by Thai kings and their direct descendants. A collection of King Rama IV’s full-sleeve suits are displayed, as well as fabrics from the era of King Rama VII. Some pieces on show are as old as 100 years and worth more than 10 million baht. 

曼谷国家博物馆
皇宫服饰展览开放

曼谷国家博物馆的服饰展览会上有很多时尚的豪华服装。从大城时代直到拉达那哥信时代,暹罗王国被称为亚洲地区国际贸易的领先国家。在皇室的领导下,工业和商业都得到发展,尤其纺织品是这个时期的重要商品之一。谁想要漂亮的布,不论布的品种和质地,当然
选择暹罗生产的布。

帕肯布是一种以昂贵的金属丝和蚕丝编织而成的纺织品,这种纺织品的图案是每个贵族家族特有的,图案显示了这个家族的经济和权力方面的显赫。这些服饰价格昂贵、颜色耀眼、富有光泽,那些厚厚的有着刺绣图案的天鹅绒外套无法与之相比。穿着显示身份的图案复杂的提花丝绸、披着金镂织品的披带,加上丝绸披肩,全套服饰清楚表明了暹罗皇室的爵位的等级。金镂披带是最为漂亮的纺织品,这些高端纺织品都出自于技艺高超的工匠之手。工匠们用金属线和金蚕丝编织成具有精
美图案的、网眼极细的精致的丝绸。

所有这些精致的、珍贵的服饰现在都在曼谷国家博物馆永久展出。从世界各个角落来的服饰,中国的、印度的还有波斯的都有藏品前来参展。此外还有用优质的金和丝织成的金布布料,这些布料的应用在贵族和高级官员中非常流行。

曼谷国家博物馆中展览物品的亮点是皇室使用的布和服饰,它们显示了王室的权威和王族贵戚的显赫爵位。这些服饰包括布料和装饰品,大多数是在佛历23至25世纪期间被使用。可以想象,如果没有四世皇穿过的服饰,没有王室保存完好的国王出席各种王室礼仪活动的服饰,这个展览会将不会完整而吸引观众。这次展出的藏品中有的历史已超过了一百年,有的藏品价值高达一千万铢之高。