พื้นที่นี้เพื่อใคร … ในงานเวนิส เบียนนาเล

“การขาด…พื้นที่สาธารณะ (Free Space) สะท้อนความสัมพันธ์ที่แตกแยกระหว่างสถาปัตยกรรมกับชุมชนที่ไม่อาจหาคำตอบอันเหมาะสมมาตอบสนองความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอย่างมาก เวนิส เบียนนาเล จึงเป็นเวทีนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” Paolo Baratta ประธานการจัดงานได้กล่าวไว้

นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ – เวนิส เบียนนาเล (The International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia) คืองานมหกรรมด้านสถาปัตยกรรมนานาชาติ ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยจัดประจำทุกๆ 2 ปี ซึ่งนิทรรศการหลักจะแบ่งเป็น 2 โซน คือ จิอาดินี (Giardini) และอาเซนาเล (Arsenale) ทั้งยังกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเวนิส

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้งราว 500,000 คน ระยะแรกเป็นการจัดงานแสดงศิลปะทุกสาขาร่วมกัน และมาแยกเป็นสาขาสถาปัตยกรรมครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2523

โดยจัดล่าสุดเป็นครั้งที่ 16 แสดงถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้แนวคิด Free Space โดย Yvonne Farrell และ Shelley McNamara เป็นภัณฑารักษ์ของงาน

สำหรับประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานครั้งแรกในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งศาลาไทย (Thai Pavilion) จะตั้งอยู่ในอาคารอาเซนาเล (Arsenale) เป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการหลักของงาน โดยมีสถิติผู้เข้าชมงานครั้งที่แล้ว เมื่อปีพ.ศ. 2559 ราว 300,000 คน

ประเทศไทยเข้าร่วมปีนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกผลงานไปจัดแสดงภายใต้ชื่อ Blissfully Yours ซึ่งนำมาจากชื่อภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (Aphichatphong Wirasetthakun)

นิทรรศการนี้ประกอบด้วยการนำเสนองานสถาปัตยกรรมในลักษณะภาพเคลื่อนไหวมองผ่านจอ 9 ผลงาน ได้แก่ Sathorn Unique Building, New World Shopping Mall, Public Transit Lounge, Rom Hoop Market, Melayu Living, Black House, The Flow, 10 cal และ Co-creation และนำเสนอภาพนิ่งในลักษณะ Photo Essay จากช่างภาพสมัครเล่น 4 คน ที่ผ่านการประกวดคัดเือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยแนวคิด Free Space.

ผลงานทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และคนในสังคมไทย มีแง่มุมให้เรียนรู้และตั้งคำถามถึงพื้นที่ในมิติที่คาดไม่ถึงเพราะมนุษย์คือความซับซ้อนหลากหลาย ภายใต้บริบทของเมืองและสังคม สถาปัตยกรรมและพื้นที่ต่างๆ อาจจะออกแบบขึ้นมารองรับความต้องการของเจ้าของ แต่เมื่อได้ใช้งานจริงก็จะปรับเปลี่ยนสภาพไปโดยคนในสังคมอย่างอิสระ

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงการสนับสนุนสถาปนิกไทยในเวทีระดับโลก ปีนี้เป็นปีแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมเป็นภัณฑารักษ์กับสถาปนิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

“เราส่งคนของสำนักงานฯ เข้าไปร่วมคัดเลือกผลงานเพราะต้องการให้ตระหนักว่าศิลปะร่วมสมัยทำขึ้นมาเพื่อสังคม ขณะที่สถาปนิกทำงานรับใช้สังคมด้านเศรษฐกิจ แต่ทางเราทำงานรับใช้สังคมด้านวัฒนธรรม เป็นการแบ่ปันประสบการณ์ต่อกัน”

ดร. อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มองว่าการที่สถาปนิกได้เข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกเช่นนี้ทำให้สถาปนิกไทยมีโอกาสเปิดโลกทัศน์และช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกของไทยมีโอกาสเปิดโลกทัศน์และช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกของไทยให้ก้าวทันนานาชาติ เขากล่าวถึงจุดหลักของการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ว่า

“มนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ ถ้าคุณมีตัวตนของคุณ คุณจะมีความเป็นสถาปนิกโดยไม่ต้องเรียนมาโดยตรง งานสถาปัตยกรรมที่ดีก็เหมือนงานวรรณกรรมดีๆ ที่ใช้ภาษาเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แต่เข้าถึงมวลชนและนำไปคิดต่อได้อย่างไม่สิ้นสุด นั่นคือสุดยอดของงาน”

ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ ผู้นำกลุ่มภัณฑารักษ์ทั้งหมด 7 คน ที่คัดเลือกผลงานในครั้งนี้กล่าวถึงความคาดหวังในการไปแสดงงานครั้งนี้ว่า

“Free Space สะท้อนความเป็นมนุษย์กับการใช้พื้นที่ที่ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา สถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมาย เราเห็นภาพสวยๆ ในนิตยสาร แต่เมื่อใช้งานจริงมันเกิดมิติมากมาย เวทีนี้เปิดให้สถาปนิกไทยแสดงมุมมองที่ไม่อาจทำได้ในประเทศไทย แต่ต่างชาติยอมรับฟังและตั้งคำถามได้ อย่างครั้งที่ผ่านมามีการนำเสนอประเด็นทางการเมือง เช่น สถาปนิกเกาหลีนำเสนอเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ สถาปนิกเยอรมันพูดเรื่องผู้อพยพ การพูดตรงไปตรงมาในแง่มุมที่เห็น จะช่วยให้เดินไปข้างหน้าได้”

นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ-เวนิส เบียนนาเลในปีนี้มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 63 ประเทศ และมีประเทศเข้าร่วมใหม่เพิ่มเติม 6 ประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตีความสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ และช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกให้สร้างสรรค์ผลงานที่เอื้ออาทรต่อการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Free Space.

Who is this space for … at Venice Biennale? 

According to Paolo Baratta, president of Venice Biennale, lack of free space reveals the fractured relationship of architecture and the community. There is no appropriate answer to meet the needs which seriously affect urban development. Thus, Venice Biennale serves as a continuing platform for different ideas.

The International Architecture Exhibition-La Biennale di Venezia is an international architecture exhibition in Venice, Italy, held bi-annually with two main zones; Giardini, ARsenale and at other historic places of Venice. It is part of the most famous Contemporary Arts Exhibit in the world. It started in 1895 and currently has over 500,000 participants. In the beginning this exhibit was for all kinds of arts but since 1980 focused on architecture only.

The current 16th exhibition runs until November 25, 2018 under the theme “Free Space” with Yvonne Farrell and Shelley McNamara as curators.

Thailand has been first invited in 2010. The Thai Pavilion is situated in the Arsenale Building, which is a historic building and main exhibit hall. In 2016 over 300,000 people attended.

Thailand has been participating for 5 years. The Office of Contemporary Arts & Culture, Ministry of Culture together with The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage has selected
art works named “Blissfully Yours” after a film by Aphichatpong Wirasetthakun.

The 9 works shown on monitors are Sathorn Unique Building, New World Shopping Mall, Public Transit Lounge, ROM Hoop Market, Melayu Living, Black House, The Flow, 10 Cal and Co-creation plus photo essays of 4 amateur photographers selected by The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage under the theme Free Space.

All works reflect the interaction of space and people in the Thai society in terms of learning and asking questions in unexpected dimensions. This is because human beings are highly complex in the context of politics and society. Architecture and different spaces might have been designed to meet the needs of the owners but after real use they can be changed freely by the people in the society.

According to Dr. Wimonluck Chuchart, director of the Office of Contemporary Arts & Culture, this is the first time that government officers take part as curators with The Association of Siamese Architects Under Royal Partronage working as a team sharing experiences.

As for the President of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, Dr. Ajaphol Dusitnanond, this exhibit widens Thai artchitects’ perspectives on the global arena and helps develop their profession. A fine architecture is like a good literature which uses simple language and is straightforward. If an architecture can reach people and be continuously throught-provoking, then it is a true masterpiece.

M.L.Varudh Varavanr, head of the 7 curators, added that this exhibit allows Thai architects to express their opinion which they cannot do so in their country. But foreigners are eager to listen and ask questions.

In the past, there have been political discussions by a Korean architect who talked about the North/South Korea issues and by a German who discussed problems of immigrants in his country. This kind of frank talks can lead to progress.

This international architecture exhibition has 63 countries participating with 6 new member countries. In addition there are inspiring activities to view architecture through diverse perspectives which help architects to create works livable under the theme Free Space.

“空间”为谁所用?… 威尼斯双年展

 

“公共区域”(自由空间)的缺失反映了建筑与社区之间被割裂的关系,然而却很难找到合适的方法去解决,但是却影响着城市的发展。“威尼斯双年展”则是一个不断展示不同理念的平台,双年展的主席保罗·巴拉特说到:

“威尼斯建筑双年展每两年一届在意大利威尼斯举办,主要分为两大展区,绿城花园(Giardini)和军械库(Arsenale)展区,以及延伸出的其他展区,使得整个威尼斯城在历史上具有很高的艺术价值。”

威尼斯双年展是全世界最重要的艺术展览活动之一。第一届双年展开始于1895年,发展至今,观展人数高达500,000人次,最初是各类艺术的综合展览,随后于1980年,第一届威尼斯建筑双年展分支成为独立展会。

第十六届威尼斯建筑双年展已拉开序幕,展会将持续到2018年11月25日。本届双年展以“自由空间”为主题,主策展人由伊冯·法雷尔和谢莉·麦克纳马拉担任。

泰国于2010年首次受邀参加,泰国展馆位于军械库展区(Arsenale)内,该展馆是一座历史悠久的保护建筑,有数据统计,2015年观展人数已达到30万人次。

今年将是泰国第五次参加双年展,泰国文化部当代艺术与文化办公室联合暹罗皇家建筑师协会最终挑选了兼具导演与艺术家双重身份的Aphichatphong Wirasetthakun 的作品“极乐森林”(Blissfully Yours)参展。

本次双年展以动态图片的形式展示九项建筑作品,包括Sathorn Unique Buiding,New World Shopping Mall, Public Transit Lounge,Rom Hoop Market,Melayu Living,Black House ,The Flow,10 Cal 和 Co-creation ,以及展示经暹罗皇家建筑师协会选拔出的4位摄影爱好者拍摄的以“自由空间”为主题的图片故事。

所有作品都反映了泰国社会中的空间与人民之间的相互作用关系,由于“人”是一个复杂的群体,随着身份、环境的改变,你会从不同的侧面得到启发去学习与思考。在城市和社会背景下建筑和空间可能旨在满足业主的需求,他一旦被使用,将随着社会中的人们自由的变化。

泰国文化部当代艺术与文化办公室主任VimolluckChuchart博士提到今年是政府公务员与暹罗皇家建筑师协会首次联合策展,来共同支持泰国建筑师登上世界舞台。

“我们派出了办公室的专员,共同参与作品的选拔工作,为了让他们能意识到当代艺术是为社会而建立。 建筑师为经济社会工作, 而我们致力于为文化社会服务。 这是一次相互分享经验的机会。”

暹罗皇家建筑协会会长Asashap Dusananont博士认为,建筑师有机会参与到这一世界级的活动中来,能够让泰国建筑师们开阔眼界,帮他们提高自身专业技能。并提到了本次与会作品所表达的核心观点:

“每个人都与所处地域有着密切联系,只要你真实存在,并不需要具备专业的知识你也可成为一名建筑师,优秀的建筑就像一本优秀的文学作品。语言简单明了,普适大众,且能发挥无限想象。这就是这项工作的极致追求。”

本届泰国展馆由7位策展人筛选作品,其中总策展人Vin Varavarn 也对参加本次展会提出了期望:

“自由空间反映的是人类与空间关系,不会受到外界因素的制约,许多获奖建筑师作品或是我们在杂志上看到美丽的作品图片,但一旦用到实际情况却会受到许多限制,双年展给泰国建筑师一个展示不同观点想法的平台,或许在泰国并不适用,但在国外可能会得到认
可或接受,在上届双年展中就有反映政治的主题,如韩国的建筑师展示了韩国与朝鲜的事件,德国建筑师提到的移民问题,这样直接的表达,能够帮助我们向前迈进。”

今年的威尼斯建筑双年展是历史上规模最大的一届,共有来自全球各地的63个国家的展馆来集中呈现他们的作品,并新增了6个国家参加其中,除此之外还有许多其他活动,来帮助建筑师们激发灵感,以“自由空间”为理念进行思考,创作出更人性化的优秀作品。