เทศกาลวิสาขบูชา 2562 – สกลนคร (Visakha Bucha Festival 2019 / Sakon Nakhon)
2019
卫塞节/
26-29 พฤษภาคม  2562 / 26-29 May 2019 / 2019526-29

จังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นอกจากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมเจริญศีลภาวนาและเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาสและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว ยังมีการจัดขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา พร้อมนิทรรศการวันวิสาขบูชาให้ได้ชมกันอีกด้วย

Annually held at Wat Pa Sutthwat and Wat Phra That Choeng Chum Worawihan, Sakon Nakhon is playing host to the Visakha Bucha Festival on a grand scale with Buddhists coming together to join prayers and a candlelit procession around the temple. The festival features a spectacular procession of lotus lanterns and a Visakha Bucha exhibition, among other things.

色军府卫塞节,今年将在素它哇森林寺和拍它称春塔寺举办,节日里包括坐禅及巡烛礼活动、莲花灯笼游行和卫塞节展览。