งานไหว้ครูมวยไทยโลก / อยุธยา
World Wai Kru Muay Thai Festival / Ayutthaya
世界拜拳击师节/大城
16-17 มีนาคม 2562 / 16-17 March 2019 / 2019年3月16日-17日

ศาสตร์แห่งแม่ไม้มวยไทยได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกเพราะเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ งานนี้จึงเป็นงานสำคัญของนักมวยชาวไทยที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูมวยและแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูพร้อมกับมีการแข่งขันชกมวยไทย และการแสดงต่างๆ งานจะจัดขึ้น ณ บริเวณวัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว และวัดหลังคาดำ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Held at Ayutthaya Historical Park, the festival brings together Thai and foreign boxers for a ceremony to pay respect to boxing instructors. The festival consists of Thai martial art demonstrations, Thai boxing contests and a Thai martial arts exhibition. The key venues inside the historical park include Wat Mahathat, Wat Langkha Khao and Wat Langkha Dam.

泰国传统拳击闻名世界,该仪式作为泰拳击手向拳击师表达感激的重要仪式,且向外国人展示拜师仪式的重要性,活动将在大城历史公园玛哈泰寺、朗卡考寺、朗卡丹寺举办。