งานนมัสการองค์พระธาตุพนม นครพนม
(Worship of Phra That Phanom – Nakhon Phanom)
佛塔/那空拍

1-9 กุมภาพันธ์ 2563 / 1-9 February 2020 / 202021-9

งานประเพณีสุดอลังการและสำคัญยิ่งของชาวนครพนม นับเป็นฤกษ์งามยามดีในการสักการะองค์พระธาตุพนมตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมชมขบวนแห่พระอุปคุตและห่มผ้าองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ สะท้อนวิถีชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาว งานจัดขึ้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม

The most important tradition of Nakhon Phanom Buddhists is to pay homage to Phra That Phanom enshrining Buddha’s relics. The ceremony in this auspicious time includes parading Phra Upakut and covering the sacred stupa with a piece of yellow cloth. This annual magnificent festival is held for 9 days and 9 nights at Phra That Phanom Woramahawihan Temple, That Phanom District.

那空拍侬之重要的壮观节日,来奉拜拍侬佛塔,观光优波掘多尊者游行以及参加拍侬佛塔罩幡仪式,节日于达帕侬县拍侬佛塔寺连续9日9夜举办。