เทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่ 
Yi Peng Festival, Chiang Mai  
水灯节/清迈府 
22 พฤศจิกายน / November 22 / 11月22日

ประเพณีที่ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนากับการลอยโคมอวดแสงแข่งดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ความสวยงามตระการตาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างจับจ้องรอคอย โดยเป็นหนึ่งในเทศกาลลอยกระทงแบบล้านนาที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

The Lanna festival sees tens of thousands of illuminated paper lanterns, or hot air balloons, released into the night sky of Chiang Mai on the full moon night of the 12th lunar month.

兰纳地区之壮观节日,是全球游客皆瞩目的雄伟壮丽之传统水灯节,一起参加并放飞天灯与月亮相伴。