elegant seaside palaces

สองพระราชวังคู่ขวัญ 
สถาปัตยกรรมทรงเสน่ห์เมืองเพชร 

Words & Photos: Kemarin Rochanarat

เพชรบุรี เมืองเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงโปรด เสด็จมาประทับแปรพระราชฐานบ่อยครั้ง ตั้งแต่สมัยกรุง อดีตยังทรงคุณค่าเพราะเป็นที่ตั้งของพระราชวังสององค์ ซึ่งสร้างโดยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีสถาปัตนยกรรมซึ่งสะท้อถึงคุณลักษณะของบุรุษและอิสตรีที่เลิศหรูโดดเด่น

  ก บุรุษสร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อาคารสไตล์เยอรามันอร์ ตนูโว เรียกว่าจุงเกนสติล (Jugendstill) เขียนแบบ โดยคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมันได้แบบแผนมาจากพระ หน้าต่าง ประดับด้วยศิลปะเหล็กดัด กระจกสีสเตานกลส ลวดลายเส้นตรงและทรงเรขาคณิต ให้ความรู้สึกั้นบนทั้งสองข้าง ดูมีระเบียบวินัยเปรียบดั่งชายชาติทหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ภายในค่ายรามราชศิเวศน์ สงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นมะฮอกกานีอายุกว่า 108 ปี ปลูกเรียงกันเป็นแถว ริมถนน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” เริ่มา่อสร้ง ในปี พ.ศ.2466. องแบบเรือนไทยผสมยุโรป หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยเช้าสีฟ้าน้ำทะเลสดใสตัดกับสีครีมอ่อนหวาน เน้นความโโ ปร่งโล่ง หน้าต่างมี บานเกล็ดให้ลมทะเลทะลุลอดผ่าระบายความร้อน พร้อม กับโคมไฟแชนเดอเลียและเครื่องแขวนกรองดอกไม้หอม โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน แอร์โกเล มันเฟรดี ตาม    นสวยใต้ร่มเงาของไม้ ใหญ่ ตกแต่งด้วยน้ำพุ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ผาู้ม  อนของปวงประชาจวบจนทุกวันนี้

palaces3

Elegant Seaside Palaces
Balancing Masculine & Feminine Design

Thailand’s Petchburi province is the first southern province to have a popular coastal beach town. The historic seaside town is also known as Petchburi and is located 186 kilometers from Bangkok, making it easily accessible by train.

Not only is the area rich in local culture, it is also home to two prominent summer palaces that once belonged to King Rama V and King Rama VI. Because the town was the Chakri dynasty’s favorite oceanside getaway, the palaces were beautifully designed and appointed.

The Phra Ram Ratchaniwet Palace , colloquially known as “Baan Puen Palace” , and the
Maruekhathaiyawan Palace, display dual-gender aesthetics. The architecture and design of the two locales combine masculine austerity as well as feminine grace in a beautiful way.

Surrounded by mahogany trees as much as 108 years old, the structure of Baan Puen Palace was heavily influenced by the German Kaiser’s royal residences.

Carl Dohring, a leading German architect, designed the two-story edifice in the early 20th century. Architecturally avant-garde, the palace’s proud, rigid lines contrast with crystalline surfaces, thanks to a carefully chosen mix of building materials : glass, wrought- Iron, steel, and stone, exhibiting a typically masculine quality.

Its notably European dome roof is in the style of Art Nouveau, a style also known by its German name Jugendstil. The dome features the transformation of floral patterns into a more abstract, geometric design. Dark wood built-in closets, paneling, fish scale Motif floor tiles and spiral staircases create an orderly and highly regimented feel for the living quarters located within the military barracks.

Meanwhile, the seaside palace of Maruekhathaiyawan, also known as the “Palace of Love and Hope”, features wonderful, cross-cultural architectural designs. Built in 1923, the royal abode was designed by King Rama VI himself with the assistance of an Ital ian architect , Ercole Manfredi, and was oriented to the coast of the Gulf of Thailand. Golden teak wood was carved into lace-like lattice work, and is utterly exquisite; light raised floors and neo-classical verandas altogether express a more “feminine” delicateness.

Inspired by the image of a beautiful, elegantly-adorned woman, King Rama VI and Manfredi incorporated a sky-blue color and a beautiful cream on painted wooden surfaces to frame the tall ceilings of the halls, which were then ornamented with chandeliers. Floral garlands Were also hung by the windows to introduce a symbol of Thainess into an otherwise Western structure.

Walkways stretch out towards the sea, through a well-manicured garden, complete with water fixture. The shade of age-old trees, a feature of both palaces, invite leisurely strolls and lingering views of beautiful scenery.

palaces4

The two most popular palaces

Phetchaburi is a historical ancient city in Thailand. From the Ayutthaya Dynasty to the Chakri Dynasty, the king often visited in person. Now it has become a valuable royal palace. There are two palaces built by Rama V and Rama VI. , reflecting the extremely luxurious features of the building at that time.

Phra Ratchwang Ram Ratchaniwet Palace is located near the Phetchaburi River, with a classical and magnificent shape, in the German Art Nouveau style in the early 20th century, designed and built by German architect Karl Deurring. The entire architectural design focuses on the vertical ceiling, coupled with the artistic stained glass windows in straight lines and geometric shapes, giving people a strong and advanced feeling. The hall is very spacious, surrounded by stairs on both sides to go upstairs, very orderly like a national army. The 108-year-old big-leaf mahogany trees are planted on both sides of Xinggongwai Road, protecting the land lushly.

The Palace of Love and Hope (Maruekhathaiyawan Palace) was built in 1923. It is a wooden stilt palace supported by the finest teak wood in Thailand. It not only contains traditional Thai architectural style, but also full of gorgeous and beautiful European feeling. The palace has four slopes. The roof is based on light blue walls and light yellow pillars, with a red roof, giving people a fresh and comfortable feeling. The Palace of Love and Hope was designed by Italian architect Airgood Manfredi and built by King Rama VI. The palaces are connected by promenades, extending from the land to the seashore, gorgeous and serene. The beautiful garden under the shade of a big tree, set off by the unrestrained fountain and gorgeous flowers, this open palace makes the hearts of visiting civilians and tourists involuntarily quiet down.