pyin oo lwin

หยุดรักไว้ที่‘ พินอูลวิน

เมืองแห่งหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแสนโรแมต ิกซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา ซึ่งอยารกชวนให้ไปสัมผัส รับ องว่าทุกคนจะต้องหลงรัก เมืองแห่งนีน้ก็คือ ‘เมืองพินอูลวิน’

Words: Supattra Sooksawad
Photos: Apisit Pravatmuang

พินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) เป็นเมืองในเขตรัฐฉาน อยู่ทางตอนบนของเม นือประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกทั้ง ทาง รถและทางรถไฟ โดยสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของฐานบัญ ชาการกองทัพอังกฤษที่มีพันเอกเมย์ ฟลาวเวอ้บั อูลวินมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมเมีย ว (Maymyo) ตามชื่อของนายทหารท่านนี้ นอกจากนั้นด้วยสภาพอาาศศ อันเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองแห่งนี้จึงเป็านเมืองตก อากาศของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

ซึ่งพบได้จากการเดินชมตลาดที่คึกคักทั้งยามเช้าและ เย็น โดยมีหอนาฬิกาเพอร์เซลล์ (Purcell Tower) เป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่กลางเมืองโบสถ์คริสต์ ขึ้นด้วยรถม้าเสียงกรุบกรับราวกับหลุดมาจากเทพนิยาย วิ ่ง นั่งสักครั้งไม่ได้ เพราะการนั่งรถม้าท้าลมหนวในบรรยาศศ เช่นนี้ให้ความรู้สึกรื่นรมย์ใจอย่างยิ่ง

จากตัวเมืองออกไปไม่ไกลนัก เป็นที่ตััของสวนพฤ กษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) นตากอากาศขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1915 ที่คนนิยมมาท่องเที่ยวและปิกนิกกัน โดยเฉพ าะคู่รักมักเกี่ยวก้อยมาชมความงามของดอกไม้เมือง หนาวที่บานสะพรั่งอยู่เต็มสวน และนั่งเล่นริมทะเลสบ ที่มีหงส์ขาวและดำลอยตัวบนผิวน้ำเป็นคู่ๆ อย่าง น่าอิจฉา ส่วนคู่แต่งงานก็พากันมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเป็ 500 หลาบอีกกว่า 25 สายพันธุ์ ทำให้กันดอว์จี ห่งหนึ่ง

 อมไปถึงจุดท่องเที่ยวโด่งดังอย่าง สะพานก๊อกเต็ค วียดัค (Goteik Viaduct) ซึ่งเป็นทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างเมืองพิ นอูลวินกับเมืองลา โช (Lashio) ที่ยาวที่สุดถึง 689 เมตร และเก่าแก่ที่สุดด้ วยอายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าทึ่งอีกประการคือ ยังเป็นส ะพานรถไฟทอดข้ามช่องแคบของหุบเขาก๊อกเต็ค ทยู่ สูงจากพื้นดินกว่า 100 เมตร ซึ่งครองตำแหน่ง สะพานรถไฟที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 2 ของ โลก ดังนั้นการนั่งรถไฟสายนี้พร้อมดื่มด่ำกับทา  รถไฟแล่นข้ามสะพานมหัศจรรย์ อันเกิดจากความทันสมัยข องงานวิศวกรรมแห่งศตวรรษที่ 20 อีกด้วย

 วินกลับอบอวลด้วยบรรยากาศนุ่มนวลชวนโรแมนติกไปทั่วท ุกสถาน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือรอบเม่เพียง ทำให้ใครๆ ตกหลุมรักเท่านั้น แต่ยังอยากจะ หยุดความรักเอาไว้ที่นี่ด้วย…

Travellers’ Guide

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile จากกรุงเทพฯ-มัณฑัเลย์ ใช ้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com เมื่อถ ึงมัณฑะเลย์แล้วสามารถนั่งแท็กซี่ไปยังเมืองพิน อูลวินใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

Best season : เมืองนี้อากาศเย็นสบายทั้งปี สามารถเที่ยวได้ตล อด โดยช่วงหนาวเย็นที่สุดคือเดือนตุลาคม-มกาคม

More info : สถานีตำรวจท่องเที่ยว โทร. 09-795215848, ศู็กซี่ม ัณฑะเลย์-พินอูลวิน โทร. 085-21079, 085-21724

Travel_Pyin-Oo-Lwin7

In love with Pin Oo Lwin

With February being the month of love, it’s easy to fall in love with Pyin Oo Lwin, a small, romantic town nestling in a valley.

Pyin OO LWIN is a city in myanmar’s state, approximately 70 Kilometres North of Mandalay. It can be accessed by train and Car. d the summer capital of the raj in myanmar, it was Originally Called Maymyo after Col James May who was the commander of the outpost at the time. With a temperate climate all year round, the city is a favorite holiday destination for local and foreign tourists.

With its romantic charm and cooler weather this time of year, Pyin OO LOWIN HAS LOTS of Attractions and Local Color. Orning or Late after the Frenzy Starts. the town centre, churches and old houses, all displaying classic colonial architecture. The city still has fairy-tale horse-drawn carriages that are ideal for a sightseeing tour of the city or a relaxing ride in the cool air.

Not far from the city is the National Kandawgyi Botanical Gardens. Established in 1915, the big gardens and popular among picnickers and tourists in need of some fresh air. The gardens have a rich and diverse collection of flora with more than 500 species of flowers, 300 varieties of native orchids, and 25 types of roses. Loved-up couples come here to see winter flowers coming into bloom in the winter or just relax by the lake that’s dotted with white and black swans. The gardens are also a favorite setting for pre-wedding photos.

Pyin Oo Lwin’s romantic charm extends to the century-old Goteik Viaduct, part of the eastern railway connecting Pyin Oo Lwin with Lashio. One of the engineering marvels of the 20 th century, the viaduct towers more than 100 meters over the Goteik valley below as Asia’s Highest Railway Bridge and the World’s Second Highest Railway ViaDuct. A Train Ride Along This Route is Quite RomanticS to the Stunning Mounta in Scenery. But the most exclusive part of the train Journey is when the train lumbers along the viaduct.

Though a small city, Pyin Oo Lwin is full of charm and romance.

Travellers’ Guide

Getting there : THAI Smile flies to Mandalay from Bangkok. Flight time is 1 hour and 50 minutes. For reservations, visit www.thaismileair.com . From Mandalay, Pyin Oo Lwin is just a little over 1 hour away by taxi.

Best season : The weather is mild all year round. The winter is from October to January.

More info : Tourist police station, call 09-795215848. Mandalay-Pyin Oo Lwin taxi centre, call 085-21079, 085-21724.

Travel_Pyin-Oo-Lwin8

Let love stay in Pyin Oo Lwin

February is the month of love. Pyin Oo Lwin is a small town known as a romantic place. She hides in the mountains and calls everyone to experience a romantic life.

Pyin Oo Lwin is located in Shan State in northern Myanmar, about 70 kilometers from Mandalay. The city used to be the base of the British Army, and the town was named Mei Miao because Colonel May was the commander at that time.

Pyin Oo Lwin Town not only has a comfortable climate, but is also full of unique life colors. There are colonial-style British buildings in the town, and it is very pleasant to ride a romantic carriage in such a comfortable atmosphere.

Not far from the town, there is Kantawaki National Park, which is suitable for vacation, enjoying flowers and lake views with your lover sweetly. There are more than 500 kinds of trees and flowers in the park, making this place the most diverse one of the parks.

The romance of Pyin Oo Lwin also includes the Gut Bridge, which is the oldest eastern railway line connecting Pyin Oo Lwin and Lashio. It is 689 meters long and has a history of about 100 years. It is a famous tourist attraction. The railway bridge crosses the valley with a height of 100 meters. It is the second highest railway bridge in the world. Therefore, not only can you indulge in the romantic atmosphere of the mountains and forests when taking the train, but it also really makes tourists feel excited when crossing the bridge.

The town of Pyin Oo Lwin is hidden in the tall mountains and looks a bit small, but it is full of romantic atmosphere, which makes people fall in love with it and it is unforgettable.

travel guide

Transportation : Thai Smile Air provides flights from Bangkok to Mandalay, the flight takes 1 hour and 50 minutes, please book tickets at www.thaismileair.com. From Mandalay, you can take a taxi for about 1 hour to Pyin Oo Lwin.

Best tourist season : The climate is cool all year round, and you can travel as much as you want. The coldest time is from October to January.

Details : Tourist Police, Tel: 09-795215848, Mandalay-Pyin Oo Lwin Taxi Hotline, Tel: 085-21079, 085-21724.